Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5344
Title: The effects of lecithin and polyglycerol polyricinoleate (PGPR) on quality of milk, bitter and white chocolates
Other Titles: Lesitin ve polyglycerol polyricinoleate (PGPR)’ın sütlü, bitter ve beyaz çikolataların kalitesi üzerine etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Peker, Burak Barkın
Suna, Senem
Tamer, Canan Ece
Çopur, Ömer Utku
Keywords: Chocolate
Lecithin
Polyglycerol polyricinoleate (PGPR)
Viscosity
Yield point
Quality
Çikolata
Lesitin
Viskozite
Akma noktası
Kalite
Issue Date: 13-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Peker, B. B. vd. (2013). "The effects of lecithin and polyglycerol polyricinoleate (PGPR) on quality of milk, bitter and white chocolates". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 55-69.
Abstract: In this research, the effects of different concentrations of lecithin and polyglycerol polyricinoleate (PGPR) combinations in terms of physical, chemical and sensory quality parameters of the milk, bitter and white chocolate samples were studied. With this aim, different concentrations of lecithin (0.1%, 0.25%, 0.5%) and PGPR (0.02%, 0.05%, 0.1%) were added as combination into chocolate samples. It was determined that 0.5% lecithin + 0.1% PGPR was the most appropriate combination for affecting the viscosity and yield point. However, different lecithin and PGPR combinations did not have statistically significant effect on particle size, chemical and sensory properties of the samples.
Bu araştırmada, farklı konsantrasyonlardaki lesitin ve polyglycerol polyricinoleate (PGPR) kombinasyonlarının sütlü, bitter ve beyaz çikolataların fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite parametreleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, farklı konsantrasyonlardaki lesitin (%0.1, %0.25, %0.5) ve PGPR (%0.02, %0.05, %0.1) çikolata örneklerine kombine olarak ilave edilmiştir. Vizkozite ve akma noktası bakımından, %0.5 lesitin + %0.1 PGPR uygulamasının en uygun kombinasyon olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte farklı lesitin ve PGPR kombinasyonlarının örneklerin partikül büyüklüğü ile kimyasal ve duyusal özellikleri üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkisi yoktur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154194
http://hdl.handle.net/11452/5344
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_6.pdf328.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons