Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5291
Title: Farklı demir dozlarının Limonium sinuatum bitkisinde gelişim, verim ve kalite üzerine etkisi
Other Titles: Effects of different iron doses on growth, yield and quality of Limonium sinuatum
Authors: Akat, Hülya
Altunlu, Hakan
Esetlili, Bihter Çolak
Akat, Özlem
Demirkan, Gülbin Çetinkale
Yokaş, İbrahim
Keywords: Limonium sinuatum
Gübreleme
Demir
Limonium sinuatum (Statice)
Fertilization
Iron
Issue Date: 13-Aug-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akat, H. vd. (2013). "Farklı demir dozlarının Limonium sinuatum bitkisinde gelişim, verim ve kalite üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 13-18.
Abstract: Limonium sinuatum ‘Compindi White’ çeşidi yetiştiriciliğinde farklı demir dozlarının bitki gelişimi, verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu ait açık alanda yürütülmüştür. Araştırmada demirli gübre olarak, FeEDDHA (Sequestrene 138 Fe) 4 farklı dozda (Fe0=0 ppm, Fe1=3 ppm, Fe2=6 ppm ve Fe3=9 ppm) sulama solüsyonuna uygulanarak tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı kurulmuştur. Uygulanan demir dozlarının yaprak sayısı, bitki üst aksam-kök yaş, kuru, yüzde kuru ağırlığı, kök uzunluğu, bitki başına elde edilen çiçek sayısı, çiçek sapı uzunluğu ve kalınlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmesi amacıyla bitki besin elementi analizleri yapılmıştır. L. sinuatum üretiminde NPK dışında demir gübrelemesi de özellikle yüksek kireçli ve pH’sı yüksek kıraç alanlarda önem kazanmaktadır. Demir gübrelemesi ile bitki gelişimi, verim ve çiçek kalitesi arasında direk bir etkileşim görülmese bile yaprak sayısı, üst aksam yaş ve kuru ağırlığındaki iyileşme ve besin maddesi alınımına etkisi bakımından değerlendirildiğinde 6 ppm demir uygulamasının L. sinuatum yetiştiriciliğinde yeterli olduğu sonucu gözlemlenmiştir.
This study was conduction to determine the effect of different iron doses on growth, yield and quality of Limonium sinuatum ‘Compindi White’ production on open field conditions of Mugla Sıtkı Koçman University Ortaca Vocational School. Iron (Fe-EDDHA, Sequestrine 138) doses were applied at the rates of 0, 3, 6 and 9 ppm. Study was established by randomized plot experiment designed in three replications. Leaf number, number of flower per plant, lenght and diameter of flower, fresh and dry weight of stem and root lenght and the nutrient contents were measured. İron fertilization becomes important to highly calcareous and alkali arid and semi arid areas.No significant differences on growth, yield and quality of flowers due to Fe doses were observed. But Fe doses increased number of leaves, fresh and dry weight of stem and the nutrient contents. If the results were evaluated together, it was concluded that Fe concentration should be 6 ppm for adequate Limonium sinuatum production.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154190
http://hdl.handle.net/11452/5291
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_2.pdf88.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons