Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5088
Title: Kazan modellemesi ve parametrik incelenmesi
Other Titles: Modelling a boiler and controlled in parametrics
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Güven, Alpaslan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
Keywords: Hata
Isıtma sistemleri
Sistem tasarımı
Error
Heating systems
System design
Issue Date: 26-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güven, A. (2001). Kazan modellemesi ve parametrik incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Isıtma sistemlerinin oluşturulması aşamasında artık tablolar ve abaklardan oluşan klasik yöntemler gelişen teknoloji ile birlikte yerini bilgisayar programlarına bırakmak zorunda kalmıştır. Böylece hata yapma olasılığı en aza indirgenmiş, zaman kazanılmış ve en uygun sistem tasarlanabilmiştir. Bu çalışmanın amacı yukarıda belirtilen temel neden doğrultusunda minimum sayıdaki parametre ile uygun sistem tasarımını oluşturmamızda yardımcı olabilecek bir bilgisayar programı oluşturabilmektir. Böylesi bir çalışmayı yapabilmek için öncelikle sistemi başından tanımak gerekir. Bu nedenle yakıtlar hakkında kısa bir bilgi verilmiş, yakma sistemleri ve kazanlar genel hatlarıyla anlatılmıştır. Daha sonra bu alanda yapılmış ve literatüre geçmiş olan çalışmalar incelenerek bilgisayar programını oluşturabilmek için kullanılacak formülasyonlar çıkarılmıştır. Çıkarılan denklemlerin; dolayısı ile simülasyon oluşumunun kolaylıkla anlaşılabilir olması için, girdi ve çıktı değişken ve parametrelerinin seçiminin gösterimi ve başlıca fiziksel tezlerin gösterimi blok şemalarla yapılmıştır. Brülörlerin çalışma periyotları göz önüne alınarak ( tek kademeli, iki kademeli ve oransal çalışan brülörler ), hesaplamalar yapılmış ve grafikler yardımıyla alınan sonuçlar değerlendirilmiştir. Hesaplamalar sırasında bazı verilerin sabit kaldığı farz edilmiştir. Bu veriler, çeşitli test sonuçlarından yada üretici firma kataloglarından alınan değerlerdir.
By the developing of the technology we can use computers such as toolkits instead of using the classical methods while modelling the boiler systems. In this manner, the percentage of making mistakes at our calculations will degrease, we will gain time and will plan the best system. In this study, its aimed to create a toolkit which needs the minimum parameters for calculations while planning the best heating system. So we must have a knowledge about the whole system. Because of this, there is a short technical knowledge about the kinds of the fuels, combustion control systems and the boiler types at the beginning. Then there are the formulations which are taken from the studies that done before and published on literatures. The in puts and the outputs are shown by the block diagrams. So we can understand the model and the parts of the boiler easily. For each type of combustion control system ( on - off, low - high / low - off and modulating ) the formulations solved by the help of the toolkit and the results compared with each other. Some parameters that did not change were taken from the test results which were done before or which were taken from the catalogues. The other boiler parameters consist of a set of heat transfer coefficients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5088
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109721.pdf
  Until 2099-12-31
2.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons