Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4944
Title: Türkiye'deki Linum L. (Linaceae) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar
Other Titles: Taxonomical investigations of Linum L. (Linaceae) species in Turkey
Authors: Kaynak, Gönül
Yılmaz, Özer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Linum
Linaceae
Taksonomi
SEM
Türkiye florası
Taxonomy
Flora of Turkey
Issue Date: 27-Mar-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Ö. (2009). Türkiye'deki Linum L. (Linaceae) türleri üzerinde taksonomik araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Linum L. (Linaceae) cinsinin Türkiye Florası’nda 50 taksonu (38 tür) belirlenmiştir. Bu 50 taksondan 22’si Türkiye için endemiktir. Endemizm oranı % 44’tür. Türkiye Florası’nda yer alan 50 taksondan 18’i Linum sect. Syllinum Griseb., 6’sı Linum sect. Linopsis (Planch.) Engelm., 12’si Linum sect. Dasylinum (Planch.) Juz., 13’ü Linum sect. Linum ve 1’i Linum sect. Cathartolinum (Rchb.) Griseb.’da yer almaktadır. Türkiye Florası’nda Linum cinsinde yer alan 50 taksonun morfolojik özellikleri belirlenerek betimleri, coğrafik yayılışları, endemik olan taksonların IUCN Tehlike Kategorileri ve yeni bir teşhis anahtarı verilmiştir. Bu taksonların mikromorfolojik özellikleri SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) ile belirlenmiştir. Linum sect. Heleolinum T. V. Egorova’nın Linum sect. Dasylinum’un, Linum sect. Tubilinum Svetlova’nın Linum sect. Syllinum’un sinonimi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sırasında Linum vuralianum Yılmaz & Kaynak yeni bir tür olarak betimlenmiştir. L. mucronatum Bertol. subsp. gypsicola P. H. Davis, L. gypsicola (P. H. Davis) Yılmaz & Kaynak şeklinde tür seviyesine yükseltilmiştir. L. mucronatum Bertol. subsp. gypsicola P. H. Davis var. papilliferum (Hub.-Mor. & Reese) P. H. Davis, L. pamphylicum Boiss. & Heldr. ex Planch.’a alltür şeklinde aktarılmıştır; L. pamphylicum subsp. papilliferum (Hub.-Mor. & Reese) Yılmaz & Kaynak. L. anisocalyx P. H. Davis, L. pubescense Banks & Sol.’e alttür olarak aktarılarak yeni bir statü verilmiştir; L. pubescense subsp. anisocalyx. L. hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. platyphyllum P. H. Davis, L. hirsutum subsp. platyphyllum (P. H. Davis) Yılmaz & Kaynak şeklinde alttür seviyesine yükseltilmiştir.
In the Flora of Turkey 50 taxa (38 species) of the genus Linum L. (Linaceae) were determined and 22 taxa of these are endemics. The endemism percentage of Linum taxa in the flora of Turkey is 44 %. In the Flora of Turkey, Linum sect. Syllinum Griseb. included 18 taxa, Linum sect. Linopsis (Planch.) Engelm. 6, Linum sect. Dasylinum (Planch.) Juz. 12, Linum sect. Linum 13 taxa and Linum sect. Cathartolinum (Rchb.) Griseb. included one taxa. The morphological characteristics of 50 taxa were identified and descirptions, chorology, IUCN categories and a new diagnostic key is also provided. The micromorphological characteristics identified using SEM. Linum sect. Heleolinum T. V. Egorova and Linum sect. Tubilinum Svetlova are determined as new synonyms of Linum sect. Dasylinum and Linum sect. Syllinum’un respectively. During this study Linum vuralinaum Yılmaz & Kaynak is described as a new species. L. mucronatum Bertol. subsp. gypsicola P. H. Davis is evaluated as L. gypsicola (P. H. Davis) Yılmaz & Kaynak. Linum mucronatum Bertol. subsp. gypsicola P.H. Davis var. papilliferum (Hub.-Mor. & Reese) P.H. Davis is transferred to L. pamphylicum Boiss. & Heldr. ex Planch. as L. pamphylicum subsp. papilliferum (Hub.-Mor. & Reese) Yılmaz & Kaynak. L. anisocalyx P. H. Davis is transferred to L. pubescense Banks & Sol. as L. pubescense subsp. anisocalyx. L. hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. platyphyllum P. H. Davis is evaluated as L. hirsutum subsp. platyphyllum (P. H. Davis) Yılmaz & Kaynak.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4944
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246415.pdf33.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons