Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4870
Title: Atık su arıtma çamurlarının süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanımı
Other Titles: Usage of sewage sludge on the growth of ornamental plants
Authors: Akat, Hülya
Demirkan, Gülbin Çetinkale
Yokuş, İbrahim
Keywords: Arıtma çamuru
Yeniden kullanım
Süs bitkileri
Yeşil alanlar
Sewage sludge
Reuse
Ornamental plants
Grassland
Issue Date: 14-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akat, H. vd. (2013). "Atık su arıtma çamurlarının süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 129-141.
Abstract: Günümüzde nüfus artışının yanı sıra kent merkezlerinin oldukça hızlı büyümesi sonucu kitlelerin ortaya çıkardığı evsel ve endüstriyel kökenli atık su arıtma çamurlarının miktarları insan sağlığını artarak tehdit eder boyutta çevre kirliliğine neden olmaktadır. Atık çamurların, çevrenin korunması için çevreye uyumlu yöntemlerle bertaraf edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, atık su arıtma çamurları; tarımsal alanlarda, orman alanlarında, bozulmuş alanlarda, park-bahçe ve eğlendinlen alanlarında kullanılarak bertaraf edilebilmektedir. Ancak, arıtma çamurlarının tarım alanlarından ziyade yeşil alan, arazi rekreasyonu, şehir peyzajı ve fidancılıkta kullanımlarının daha da yaygınlaştığı yapılan araştırmalarda görülmektedir. Ayrıca, son yıllarda süs bitkileri yetiştiriciliğinde organik gübre, çimlendirme ortamı, yetiştirme ortamı olarak da kullanılmaktadır. Ekonomik bir değere sahip olan süs bitkileri yetiştiriciliğinde yüksek üretim girdi maliyetlerinin azalmasına yardımcı olan arıtma çamuru kullanımı ile hem ülke ekonomisine katkı sağlanmakta, hem de çamurun bertarafı konusunda yeni bir alternatif saha daha yaratılmaktadır. Bu çalışma, atık su arıtma tesislerinden yoğun miktarlarda ortaya çıkan arıtma çamurlarının, ekonomik getirisi yüksek olan süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanımlarının ve bundan kaynaklı sorunların değerlendirildiği bazı çalışmalar incelenerek derlenmiştir.
The amounth of sewage sludge increased enormously due to industrial and technological development and the population growth in the cities. Nowadays this amount also threaten human health and environment. It is important to prevent this threat in the name of sustainable environment and environmental protection. Evaluation of sewage sludge in agricultural fields, forestry, parks and recreation areas are gaining importance in recent studies. These studies showed that it is gaining importance to use sewage sludge in grassland, land recreation, city landscape and seedling areas rather than agricultural areas. In addition to above mentioned subjects sewage sludge can also be used as organic material and growing media source for ornamental plant cultivation. Ornamental plants have high economic value in marketing and using sewage sludge in the production of ornamental plants help to decrease the income costs of production. This decrease in the income results an additional value to the economy of the country and having a new alternative area to disposal of this undesired material. In this study, problems and solutions of sewage sludge use in ornamental plant growing have been discussed and tried to find new remarks by the help of some recent literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154188
http://hdl.handle.net/11452/4870
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_14.pdf198.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons