Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4847
Title: Bursa şehir florası
Other Titles: City flora of Bursa
Authors: Kaynak, Gönül
Günay, Ruziye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Türkiye
Flora
Bursa
Turkey
Issue Date: 9-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, R. (2001). Bursa şehir florası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bursa Şehir Florasını kapsamaktadır. Bu çalışma araştırma alanından 1998-1999 tarihleri arasında toplanan 800 bitki Örneğine ayrıca araştırma alanından daha önce toplanan ve Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Herbaryumundaki 120 bitki örneğine dayanılarak hazırlanmıştır. Çalışma sonunda 86 familya ya ait 377 cins, 493 tür, 134 alttür ve 80 varyete saptanmıştır. Toplam takson sayısı 707’dir. 3 takson Pteridophyta bölümüne, 704 takson Spermatophyta bölümüne aittir. Gymnosperm alt bölümü 4 taksona, Angiosperm alt bölümü 700 taksona sahiptir. Angiospermlerde 609 takson Dikotiledon, 91 takson Monokotiledon sınıfına aittir. Taksonlann fitocoğrafîk bölgelere dağılımları ve oranlan şöyledir; Akdeniz elementi 155 (%21.9), Avrupa-Sibirya elementi 116 (%16.4), İran-Turan elementi 9 (%1.3) ve çok bölgeli ya da bölgesi bilinmeyenler 427 (%60.4) şeklindedir. Endemik takson sayısı 25 olup endemizm oranı %3.5’dir. En fazla takson içeren familyalar sırasıyla Asteraceae (97), Fabaceae (94), Lamiaceae (47), Poaceae (42), Apiaceae (29) dir. En fâzla takson içeren cinsler Trifolium (18), Euphorbia (14), Vida (12) ve Omithogalum (9) dur. Ayrıca bu çalışma sonunda A2 (A) karesi için yeni kayıt olan 8 takson tespit edilmiştir.
This research consists of city flora of Bursa. This research is based on 800 plant specimens collected between 1998 and 1999. Furthermore, 120 plant specimens which has already been collected for Herbarium of Uludağ University, Faculty of Science and Letter. As a result of the studies; 707 taxa belonging to 86 families, 377 genera, 493 species, 134 subşpecies, 80 varieties were determined. It was concluded that 3 taxa belong to Pteridophyta division, whereas 704 taxa belong to Spermatophyta division. Gymnospermae subdivision had 4 taxa and Angiospermae subdivision had 700 taxa. Moreover, 609 taxa of Angiospennae were Dicotyledones and 91 taxa were Monocotiledones. The numbers and percentage of taxa according to certain phytogeographical regions were as follows; Mediterranean elements 155 (21.9 %), Euro-Sİberian elements 116 (16.4%), Irano-Turanian elements 9 (1.3%). The number of the multi-regional or region-unknown taxa were 427 (60.4%). In the region 25 endemic taxa were present; their ratio to total flora is 3.5% Asteraceae (97), Fabaceae (94), Lamiaceae (47), Poaceae (42), Apiaceae (29) families represented the highest number of taxa; main genera were Trifottum (18), Euphorbia (14), Fz«a(12) and Omithogalum (9). As a result of this study 8 new records were found for A 2 (A) square.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4847
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109720.pdf
  Until 2099-12-31
14.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons