Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4787
Title: Çiftlik hayvanlarında refahın iyileştirilmesinde yetiştiricinin rolü
Other Titles: The role of breeders in improvement of welfare in livestock
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Altınçekiç, Şeniz Öziş
Koyuncu, Mehmet
Keywords: Hayvan refahı
İnsan-hayvan ilişkisi
Yetiştirici
Animal welfare
Human-animal relationship
Breeders
Issue Date: 9-Apr-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınçekiç, Ş. Ö. ve Koyuncu, M. (2012). "Çiftlik hayvanlarında refahın iyileştirilmesinde yetiştiricinin rolü". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 131-141.
Abstract: Çiftlik hayvanları ile yapılan birçok çalışma göstermiştir ki, hayvanlar ve yetiştiriciler arasındaki ilişkiler hayvanın verimliliğini ve refahını etkileyebilmektedir. Özellikle hayvan refahının sağlanmasında yetiştiriciler kritik öneme sahiptirler. Hayvan refahı yalnızca insanlar tarafından yaratılan üretim, yetiştirme ve besleme sistemleri ile değil aynı zamanda hayvanların doğal davranışlarını gösterebilecekleri koşulların yaratılması ile de yakından ilgilidir. Bu durum insan ve hayvan arasındaki etkileşimin ana unsurunu oluşturmaktadır. Bu ilişki, insanların hayvanları nasıl algıladığına bağlı olarak hem etkilenmekte hem de etkilemektedir.
There is a large number of literature on human animal relationships and on specific management routines affecting animal health and welfare. Particularly the breeders have a critical role in ensuring the welfare of animals. Animal welfare is influenced not only by the way humans build up a production system, plan strategies for breeding and feding and fulfil the animals needs for natural behaviour and good living conditions. This relationship both effect and is affected by how animals perceive humans.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154166
http://hdl.handle.net/11452/4787
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_12.pdf180.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons