Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4785
Title: Türkiye’de kanatlı eti sektöründe ortaya çıkan gelişmeler: Sorunlar ve öneriler
Other Titles: Developments arised in poultry meat sector in Turkey: Problems and precautions
Authors: Keskin, Berkay
Demirbaş, Nevin
Keywords: Türkiye
Kanatlı eti
Tavuk
Hindi
Beyaz et
Tavukçuluk
Turkey
Poultry
Chicken
Poultry meat
Poultry farming
Issue Date: 22-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, B. ve Demirtaş, N. (2012). "Türkiye’de kanatlı eti sektöründe ortaya çıkan gelişmeler: Sorunlar ve öneriler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 117-130.
Abstract: Türkiye’de kırmızı et arzının ve fiyatlarının istikrarsızlığı, kanatlı eti sektörünü ön plana çıkarmış ve son yıllarda sektör büyük bir gelişme kaydetmiştir. Üretim ve tüketimde ortaya çıkan artışa rağmen; sektörün önemli bazı sorunları da mevcuttur. Bunlardan en önemlileri maliyetlerin yüksekliği ve sektörün girdi temininde büyük ölçüde dışa bağımlı olmasıdır. Özellikle kanatlı yemlerinde kullanılan mısır, soya ve balık ununun büyük oranda ithal edilmesi sektörün rekabet gücünü azaltmaktadır. Üretim maliyetlerini düşürebilmek ve damızlık materyal teminindeki dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilmek için uygulanacak politikaların sektöre faydalı olması ve sektörün gelişimini hızlandırması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, kırmızı et fiyatlarında süregelen artışlarla birlikte hayvansal protein temini açısından stratejik bir önem kazanan kanatlı eti sektörünün Türkiye’deki gelişimini ve sektörü ilgilendiren politikaları incelemektir. Çalışmada sektörün sorunları ortaya konularak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de tartışılacaktır.
Turkish poultry meat sector has developed in the last years because of the instability of red meat prices and red meat supplies. Despite increasing production and consumption, poultry sector has some problems. High costs and dependency to the foreign countries in input supply sector are the most important problems. Especially imports in the poultry feed such as corn, soy and fish meal reduce the competitiveness of the sector. It is expected that poultry meat sector will develop further by implementing policies to reduce production costs and eliminating dependency to the foreign countries in breeding materials. The aim of this study is to review developments and the policies of the poultry sector which has a strategical importance for supplying animal protein in Turkey due to increasing prices in red meat. Also, the problems in poultry sector and precautions will be discussed in this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154165
http://hdl.handle.net/11452/4785
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_11.pdf207.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons