Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTosun, Duygu-
dc.contributor.authorDemirbaş, Nevin-
dc.date.accessioned2019-12-31T11:34:17Z-
dc.date.available2019-12-31T11:34:17Z-
dc.date.issued2012-02-08-
dc.identifier.citationTosun, D. ve Demirbaş, N. (2012). "Türkiye’de kırmızı et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliği sorunları ve öneriler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 93-101.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154163-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4781-
dc.description.abstractTürkiye’de gıda sanayii üretiminde önemli bir yere sahip olan kırmızı et ve et ürünlerinin tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaşması gıda güvenliği konusundaki gelişmelerle yakından ilgilidir. Kırmızı et ve et ürünleri sanayii, hayvanların mezbahadaki kesiminden başlayarak paketlenmesine kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. Türkiye’de söz konusu sanayide, faaliyet gösteren kuruluşların başında belediye ve özel sektöre ait mezbahalar, kombinalar, Et ve Balık Ürünleri A. Ş.’ye ait kombinalar ve et ürünleri üreten tesisler gelmektedir. Bununla birlikte, kırmızı et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşlarda alınacak önlemler yeterli olmamaktadır. Hammaddesini hayvancılık sektöründen alan sanayide, gıda güvenliğinin sağlanmasının önünde duran engellerin hayvanların yetiştirilmesinden başlayarak, kırmızı et ve et ürünlerinin tüketiciye ulaşmasına kadar geçen zincir boyunca belirlenebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de kırmızı et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliğini sekteye uğratan noktaların, üretimden tüketime kadar olan zincir boyunca belirlenebilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn Turkey, food safety in the red meat and meat products industry which has a huge place in food industry has an importance to provide healthy products to consumers. Red meat and meat products industry covers the whole process starting from slaughtering the animals in slaughterhouses to packing of the meat. Slaughterhouse and combines which belong to municipality and private sector, the Meat and Fish Organization combines and private sector facilities that produce meat products are the main enterprises in the industry. However, precautions to be taken in such enterprises are not enough to ensure food safety in the red meat and meat products industry. The restrictions for food safety in the red meat and meat products industry that supply the raw material from husbandry sector has to be determine along the chain from the production of livestock to consumption of red meat and products. The aim of the study is to examine the food safety problems of red meat and meat products industry along the chain from production to consumption and to improve suggestions for these problems.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKırmızı et ve et ürünleri sanayiitr_TR
dc.subjectGıda güvenliğitr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectRed meat and meat products industryen_US
dc.subjectFood safetyen_US
dc.titleTürkiye’de kırmızı et ve et ürünleri sanayiinde gıda güvenliği sorunları ve önerilertr_TR
dc.title.alternativeFood safety problems in the red meat and meat products industry in Turkey and precautionsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage93tr_TR
dc.identifier.endpage101tr_TR
dc.identifier.volume26tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2012 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_9.pdf175.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons