Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4769
Başlık: Farklı gelişme dönemlerinde biçilen bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin ot, tohum ve ham protein verimlerinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Yield and quality characteristics of some pea (Pisum sativum L.) varieties harvested at different growing stages
Yazarlar: Gün, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Uzun, Ayşen
Açıkgöz, Esvet
Anahtar kelimeler: Yem bezelyesi
Çeşit
Gelişme dönemi
Ot verimi
Tohum verimi
Pea
Variety
Growing stage
Hay yield
Seed yield
Yayın Tarihi: 20-Nis-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Uzun, A. vd. (2012). "Farklı gelişme dönemlerinde biçilen bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin ot, tohum ve ham protein verimlerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26(1), 27-38.
Özet: Bu çalışma; farklı gelişme dönemlerinde biçilen Kirazlı, Ulubatlı, Gölyazı ve Ürünlü yem bezelyesi çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanında, iki yıl süre ile (2008-2010) gerçekleştirilmiştir. Çeşitler 4 farklı gelişim döneminde (1. Dönem: Tam çiçek; 2. Dönem: Alttaki baklalarda tohumlar iz şeklinde; 3. Dönem: Alttaki baklalarda tohumlar orta irilikte; 4. Dönem: Alttaki baklalarda tohumlar iri) biçilmiştir. İki yıllık sonuçlara göre; en kaliteli ot Gölyazı çeşidinden elde edilmiş ve bezelyenin 2. gelişme dönemi olan bitkinin altında bulunan baklalardaki tohumlar henüz iz şeklinde iken veya 3. gelişme dönemi olan bitkinin altında bulunan baklalardaki tohumlar orta irilikte iken biçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca; yine Gölyazı çeşidinin yüksek verim ve kaliteli tohum ürettiği belirlenmiştir.
This research was conducted to determine yield and quality characteristics of some pea varieties called Kirazli, Ulubatli, Golyazi and Urunlu. harvested at different growing stages These varieties were harvested at four growing stages (1. Stage: Full flowering; 2. Stage: Seeds are trace in lower pods; 3. Stage: Seeds are medium in lower pods; 4. Stage: Seeds are full size in lower pods). This research was carried out in two years (2008-2010) at Uludag Agricultural Faculty, Agricultural Research and Application Center. According to the two-year experimental results, the best quality hay, seed and the highest seed yield was obtained from Golyazi variety. Also, plants could be harvested at growing stages 2. (seeds are trace in lower pods) or 3. (seeds are medium in lower pods) for the best quality hay.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154157
http://hdl.handle.net/11452/4769
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2012 Cilt 26 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
26_1_3.pdf206.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons