Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4760
Title: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yabani hayvan zararları ve mücadele yöntemleri
Other Titles: The damages and control methods of predator in small ruminant husbandry
Authors: Taşkın, Turgay
Bardakçıoğlu, H. Erbay
Yılmaz, Murat
Yılmaz, Onur
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Koyuncu, Mehmet
Keywords: Yabani hayvan
Küçükbaş hayvan
Entegre mücadele yöntemleri
Predator
Small ruminants
Integrate control methods
Issue Date: 8-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşkın, T. vd. (2011). "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yabani hayvan zararları ve mücadele yöntemleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 121-134.
Abstract: Koyun ve keçi yetiştiricilerinin karlı bir üretim yapabilmeleri için üretim sürecinde artan yabani hayvanların verdiği zararları en aza indirecek yöntemlerin etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ülkelere ve bölgelere göre sıralaması değişmekle birlikte kurt, tilki, yaban köpeği ve domuzu, çakal ve vaşak gibi yaban hayvan populasyonları, sürekli olarak artmaktadır. Bu gerçekler, koyun-keçi yetiştiricilerini bunlardan kaynaklanan sorunlar ile yüz yüze gelmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Koyun-keçileri yabani hayvan tehlikesine karşı korumada anahtar kelime, yabani hayvanların entegre kontrolüdür. Koyun-keçi yetiştiricileri, yabani hayvanların sürülerine verdikleri zararı azaltan ve işletmesi için uygun olan yöntemlerden en azından bir tanesini uygulamalıdır. Aktif ve pasif olarak adlandırılan bu yöntemlerin birlikte ele alınması, sürülerde yabani hayvan zararlarını kontrol etmede olası olumsuzlukları büyük ölçüde azaltacaktır. Ancak yabani hayvanların kontrolü ekonomik, biyolojik ve ahlak etkinliği ile ilgili tartışmalar nedeniyle yakın bir gelecekte çözülecek gibi görünmemektedir. Bu programlar, ancak, koyun-keçi işletmelerinin sürdürülebilirliğini korumak adına kapsamlı tarımsal ve hayvansal destekleme programlarının önemli bir parçası olabilir.
Sheep and goat breeders in the production process to make production profitable growing wild animals must be used as effective methods to minimize damages. Varies according to country or region and sorted by wolves, foxes, wild dogs and hog, jackals and wild animal populations, such as lynx, is continuously increasing. These facts, sheep-goat allows trainers to come face to face with problems. Sheep and goats against the danger of predator protection integrated control of predator. Sheep and goat breeders, herds of wild animals to reduce their losses, and at least one of the methods that are appropriate for their business should apply. These so-called active and passive methods, taken together, herds of wild animals to control damage will greatly reduce the potential drawbacks. However, predator damages, control of economic, biological and moral debate about the effectiveness does not appear to be resolved in the near future due. These programs, however, sheep and goat farms in order to protect the sustainability of the extensive agricultural and livestock support programs may be an important part.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154152
http://hdl.handle.net/11452/4760
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_12.pdf398 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons