Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4744
Title: Organik süt sığırcılığı ve refah
Other Titles: Organic dairy farming and welfare
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Kara, Nurcan Karslıoğlu
Koyuncu, Mehmet
Keywords: Organik tarım
Organik hayvancılık
Organik süt sığırcılığı
Hayvan refahı
Organic agriculture
Organic livestock
Organic dairy farming
Animal welfare
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, N. K. ve Koyuncu, M. (2011). "Organik süt sığırcılığı ve refah". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 165-173.
Abstract: Organik hayvancılık son yıllarda özellikle Amerika ve Avrupa’da hayvansal üretim sistemleri içerisinde alternatif hayvancılık yöntemi olarak büyük bir önem kazanmıştır. Organik hayvancılığın en önemli dallarından birini oluşturan organik süt sığırcılığı; yüksek kalitede, sağlıklı, risksiz süt ve süt ürünleri isteğine yönelik, çevre dostu üretim teknikleriyle, kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir üretim yöntemidir ve hayvan refahı ile ilgili asgari koşulların temini organik hayvancılığın temel ön koşulları arasında yer almaktadır. Hayvan refahı ve sağlığını doğrudan etkileyen, barındırma, yetiştirme, besleme, damızlık seçim, yapılan reprodüktif müdahaleler gibi çok sayıda faktör organik süt sığırcılığı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu derlemede organik süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan refahı ve hayvan refahını etkileyen bazı unsurlar incelenmiştir.
Recently, organic livestock has gained importance as an alternative livestock method within the animal production systems, especially in America and Europe. Organic dairy farming that one of the most important part of organic livestock appeals to consumers who are concerned about high quality, healthy, risk-free milk and dairy products with environmentally friendly production techniques in a controlled and certified and assurance of minimum level of welfare is one of the preliminary conditions of organic production. Many factors are markedly affected on animal health and welfare of dairy farming such as housing, breeding, nutrition, selection and reproductive treatment. In this review, animal welfare and some factors mentioned effect on animal welfare in organic dairy farms were examined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154140
http://hdl.handle.net/11452/4744
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_15.pdf235.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons