Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4568
Title: Development of resource material for teaching English vocabulary
Other Titles: İngilizce kelimelerin öğretiminde kaynak materyal geliştirilmesi
Authors: Öztürk, Meral
Tiryakioğlu, Mine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Picture drawings
Vocabulary teaching
GSL
Resimler
Kelime öğretimi
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiryakioğlu, M. (2006). Development of resource material for teaching English vocabulary. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The purpose of this MA thesis was to develop resource material for teachingEnglish vocabulary in accordance with the principles of vocabulary teaching. Theresource material was prepared in the form of coloured-pencil drawings.The study was carried out at a state school, Pilot Sanayi Primary School inTurkey. The subjects were the students at 6th grade. The subjects? proficiency wasdetermined as beginners by the researcher who was also their English teacher. Theteaching of the words was done by following a fixed procedure which consisted of twoparts, namely, presentation and practice of the words. In order to measure theeffectiveness of the resource material, a translation and a matching test wereadministered to the subjects. The target words in the presentation were 18 nouns in0-500 range of the most frequent 2000 words in General Service List (West 1953).The results of the study showed that drawings prepared as both positive andnegative examples were effective in teaching the meanings of the target words.
Bu yüksek lisans tezinin amacı kelime öğretiminin ilkelerine uyarak ingilizce kelime öğretimi için kaynak bir materyal geliştirmektir. Kaynak materyal renkli kalem çizimi olarak hazırlanmıştır.Çalışma Türkiye'de bir devlet okulu olan Pilot Sanayi ilköğretim Okulu'nda yürütülmüştür. Denekler 6. sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin yeterlik seviyesi aynı zamanda da ingilizce öğretmenleri olan araştırmacı tarafından başlangıç seviyesi olarak tespit edilmiştir. Kelimelerin öğretimi sunum ve alıştırma adında iki bölümden oluşan belli bir işlemi takip ederek yapılmıştır. Kaynak materyalin etkinliğini ölçmek için deneklere çeviri ve eşleştirme testleri verilmiştir. Öğretilmesi hedeflenen kelimeler Michael West'in ingilizce'de en sık kullanılan 2000 kelimenin bulunduğu listesinde 0-500 aralığındaki isimlerden 18 tanesidir.Çalışmanın sonuçları hem artı hem de eksi örnekler olarak hazırlanan resimlerin kelimelerin anlamlarını öğretmede etkili olduğunu göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4568
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204786.pdf45.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons