Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4371
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞen, Ayşin-
dc.contributor.authorBüyükcangaz, Esra-
dc.date.accessioned2019-12-26T07:22:00Z-
dc.date.available2019-12-26T07:22:00Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationBüyükcangaz, E. (2007). Sığır ve koyun atıklarında Brucella cinsi mikroorganizmaların bakteriyolojik tanısı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4371-
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa ili ve çevresindeki koyun ve sığır atıklarından Brucella cinsi bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu yapılarak tür ve biyotip düzeyinde etken tanımlanması amaçlandı. Yenişehir, İnegöl, Gönen, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Manyas, Susurluk ilçeleri ile Bursa merkezden alınan toplam 62 adet koyun ve 41 adet sığıra ait aborte fetus materyali değerlendirildi. İzolasyon amacıyla Kanlı Agar ve Brucella Selektif Agar’a aborte fetüslerin abomasum içeriği ve iç organlarından hazırlanan homojenatlar iokule edildi. Besiyerleri, 37˚ C’de, aerob ve %5 CO2 içeren etüvde 3- 8 gün inkübe edildi. Şüpheli kolonilerin poliklonal A+M Brucella anti-serumlarıyla aglütinasyon özellikleri incelendi. Aglütinasyon gösteren izolatlar Brucella spp. yönünden pozitif olarak değerlendirildi. 23 adet ( % 37.09) koyun ve 8 adet ( % 19.5) de sığırlardan olmak üzere toplam 31 adet (%30) izolat Brucella spp. olarak tanımlandı. İzolatların biyotip düzeyinde identifikasyonları amacıyla akriflavin reaksiyonu, karbondioksit ( CO2 ) gereksinimi, hidrojen sülfür (H2S) oluşturma özelliği, fajlarla lizis, boya ve antibiyotik içeren besiyerlerinde üreme durumu ile A ve M monospesifik anti-serumlarla aglütinasyon özellikleri incelendi. Koyun izolatlarından 5 adet ( % 21.73) B. melitensis biyotip 1, 1 adet (% 4.34) B. melitensis biyotip 2 ve 16 adet ( % 69.56) B. melitensis biyotip 3 identifiye edilirken, bir adet izolat H2 S üretimi nedeniyle atipik B. melitensis olarak değerlendirildi. Sığırlardan elde edilen 8 adet Brucella spp. izolatının 7 adedi (% 87.5) B. abortus biyotip 3 ve 1 adedi (% 12.5) de B. melitensis biyotip 3 olarak identifiye edildi. Buna göre Bursa ve çevresinde koyunlarda B. melitensis biyotip 3 ve sığırlarda da B. abortus biyotip 3 ‘ün predominant olduğu tespit edildi. İzolatların hiçbirinin B. melitensis Rev1 veya B. abortus S19 aşı suşu olmadığı ve bölgede aşılamadan kaynaklanan atık olgularının bulunmadığı belirlendi.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to isolate Brucella and identfy species and biovars from aborted fetuses of cattle and sheep in Bursa province. Sixty two sheep and 41 cattle aborted fetuses were evaluated for this purpose. Abomasum content and homogenates from internal organs of the aborted fetuses were inoculated into Blood Agar and Brucella Selective Agar and incubated at 37 ˚C, in an aerobic environment and 5 % CO2 content in incubator, for 3- 8 days. Agglutination properties of suspect colonies (with A+M Brucella polyclonal antisera) were examined. Isolates showing agglutination properties were considered to be an Brucella spp. A total of 31 Brucella spp., of which 23 ( 37.09 %) are of ovine and 8 ( 19.5 %) of bovine origin was isolated. For the purpose of biovar identification of the isolates acriflavin reaction, CO2 requirement, H2S production, lysis by phages, growth on dyes, agglutination in A+M polyclonal antisera were used. Out of ovine isolates, five (21.73 %), one (4.34 %), and sixteen (69.56 %) were identified as B. melitensis biovar 1, biovar 2, and biovar 3, respectively. However, one isolate showing H2 S positive was diagnosed as atypical B. melitensis. Seven (87. 5 %) of 8 bovine isolates were identified as B. abortus biovar 3 and one (12. 5 %) was B. melitensis biovar 3. According to the findings, B. melitensis biovar 3 in sheep and B. abortus biovar 3 in cattle were found to be the predominant biovars. The isolates were neither B. melitensis Rev 1 nor B. abortus S19 and no abortus case due to Brucella vaccination was observed in the region.en_US
dc.description.sponsorshipPendik Veteriner Araştırma ve Kontrol Enstitüsütr_TR
dc.description.sponsorshipTarım Bakanlığı İl Kontrol Müdürlüğü Laboratuarıtr_TR
dc.format.extentVII, 75 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBrucella spptr_TR
dc.subjectSığırtr_TR
dc.subjectKoyuntr_TR
dc.subjectAbortustr_TR
dc.subjectBiyotiplendirmetr_TR
dc.subjectCattleen_US
dc.subjectSheepen_US
dc.subjectAbortusen_US
dc.subjectBiotypingen_US
dc.titleSığır ve koyun atıklarında Brucella cinsi mikroorganizmaların bakteriyolojik tanısıtr_TR
dc.title.alternativeIsolation of Brucella spp. from cattle and sheep abortions in Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195335.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons