Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4158
Title: Ebu Mansur Abdulmelik b. Muhammed es-Sealibi`nin Sirru`l-Arabiyye adlı eserinin edisyon kritiği
Other Titles: The edition of Ebu Mansur Abdulmelik b. Muhammed es-Sealibi`s work Fikhu`l-Luga and Sirru`l-Arabiyye
Authors: Yalar, Mehmet
Gündoğdu, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Edisyon
Es sealibi
Fikhu'l luga
Sirru'l Arabiyye
Edition
Issue Date: 29-Dec-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğdu, H. (2006). Ebu Mansur Abdulmelik b. Muhammed es-Sealibi`nin Sirru`l-Arabiyye adlı eserinin edisyon kritiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez, es-Secâlibî’nin Fikhu ’l-luga ve sirru ’l- Arabiyye adlı eserinin üç farklı nüshası (Hamidiye, Esad Efendi ve Reisü’l-Küttab) üzerinde yapılan bir edisyon kritik çalışmasıdır. Tezin ilk bölümünde, es-Secâlibî’nin hayatı, tahsili, hocaları ve özetle eserleri üzerinde durulmuş, ikinci bölüm ise tahkik işine ayrılmıştır.
This thesis is an edition work of es-Secâlibî’s Fikhu’l-luga ve sirru’l-cArabiyye on the basis of its three manuscripts (i.e. H am idiye, E sad E fendi ve ReisiTl-K üttab). The fırst chapter includes es-Secâlibî’s life, education, his masters, and a list of his some works. The second chapter analyzes the main text and the other two versions comparatively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4158
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204369.pdf4.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons