Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Meral-
dc.contributor.authorAgan, Melike-
dc.date.accessioned2019-12-25T05:35:15Z-
dc.date.available2019-12-25T05:35:15Z-
dc.date.issued2008-03-21-
dc.identifier.citationAgan, M. (2008).Vocabulary load of the English language coursebook for grade 10. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4156-
dc.description.abstractThis study covers vocabulary load analysis of An English Course For Turks Advanced 1, which is compulsorily used in all state high schools in Turkey for teaching English to 10th grade students. The main aim of this study is to compare vocabulary load of the course book and vocabulary sizes of the students who have to use the book as an EFL textbook. This thesis was constructed from a practical problem concerning the comprehensibility of the book, because an EFL course book can be efficient for acquisition of a foreign language if it is understandable for learners. To make inferences about comprehensibility of the course book, vocabulary load of the book and vocabulary sizes of students are to be compared. By making this comparison to reveal whether the vocabulary level of this book is appropriate for the intended students, about half of the book was scanned and pages of the book were turned into electronic documents that can be used at the computer environment. After scanning, vocabulary load analysis of the book was done using a word analysis program Range32 and the intended students were implemented a standardized word level test. To comment on suitability of vocabulary load of the book with vocabulary sizes of students, results of the vocabulary load analysis and word level tests which were implemented to the students were compared and the level of difficulty that students can experience respecting vocabulary level while using the book was established.en_US
dc.description.abstractBu çalışma Türkiye’de tüm devlet okullarının 10. sınıf öğrencilerine İngilizce öğretiminde kullanılması zorunlu olan An English Course For Turks Advanced 1 kitabının kelime yükü analizini içermektedir. Bu çalışmanın başlıca amacı, bu kitabın kelime yükü ile bu kitabı İngilizce derslerinde kullanmak zorunda olan öğrencilerin kelime bilgilerinin karşılaştırılmasıdır. Bu tez konusu, kitabın anlaşılabilirliği ile ilgili, uygulamada ortaya çıkan bir problemden yola çıkılarak oluşturulmuştur, çünkü bir İngilizce öğretimi ders kitabı ancak öğrenciler tarafından anlaşılabilir olmasıyla yabancı dilin kazanılmasında etkili olabilir. Kitabın anlaşılabilirliği hakkında çıkarımlar yapmak için, kitabın kelime yükü ve öğrencilerin kelime bilgisi düzeyleri karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırmayı yaparak kitabın kelime yükünün öğrencilere uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak için, kitabın yaklaşık olarak yarısı tarayıcıdan geçirilerek, sayfaları bilgisayar ortamında kullanılabilecek elektronik belgeler haline getirilmiştir. Tarama işleminden sonra kitabın kelime yükü Range32 programıyla analiz edilmiş ve öğrencilere standart bir kelime düzeyi saptama testi uygulanmıştır. Kitabın kelime yükünün öğrencilerin kelime düzeylerine uygunluğu konusunda yorumlarda bulunabilmek için kelime yükü analizi sonuçları ile öğrencilere uygulanan kelime düzeyi testlerinin sonuçları karşılaştırılmış ve öğrencilerin bu kitabın kullanımı esnasında yaşayacakları zorluk düzeyi saptanmıştır.tr_TR
dc.format.extentVI, 78 sayfatr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKelime dağarcığıtr_TR
dc.subjectKelime gruplarıtr_TR
dc.subjectKelime testleritr_TR
dc.subjectKelime çözümlemesitr_TR
dc.subjectKelime öğretimitr_TR
dc.subjectYabancı dil eğitimitr_TR
dc.subjectVocabularyen_US
dc.subjectWord groupsen_US
dc.subjectVocabulary testsen_US
dc.subjectWord analysisen_US
dc.subjectVocabulary teachingen_US
dc.subjectForeign language educationen_US
dc.titleVocabulary load of the English language coursebook for grade 10en_US
dc.title.alternativeLise 2. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan sözcüklerin kullanım sıklığı bakımından incelenmesitr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220983.pdf9.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons