Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4152
Title: Perspectives of young learners of English towards assessment: Formative or summative?
Other Titles: İngilizce öğrenen ilköğretim öğrencilerinin değerlendirme sürecine bakış açıları: Süreç mi sonuç mu?
Authors: Yılmaz, Derya Döner
Doğandere, İlyas Çağlar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Süreç bazlı değerlendirme
Sonuç bazlı değerlendirme
Portfolyo değerlendirmesi
Akran değerlendirmesi
Öz değerlendirme
Formative assessment
Summative assessment
Portfolio assessment
Peer-assessment
Self-assessment
Issue Date: 9-Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğandere, İ. Ç. (2007). Perspectives of young learners of English towards assessment: Formative or summative?. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The recent trends in English Language Teaching methodology have forced language teachers to look for alternative ways of assessment that would be compatible with the methods frequently used in the classroom. The objective of the present study is to investigate the perspectives of young learners of English towards assessment through formative or summative ways. Portfolio assessment and traditional paper-and-pencil exams were used throughout the term to help the participants differentiate between formative and summative assessment, which would form their opinions on the issue. The present study was carried out with 150 primary school students from the 4th, 5th, 6th, and 7th grades in a public primary school in the province of Duzce. The data was obtained through a learner questionnaire composed of 21 items and a learner interview. The analysis of the data elicited from the learner questionnaire and interviews with the participants demonstrated that young language learners have positive attitudes towards formative assessment. However, it was found that some of the participants from the 7th grade are against portfolio assessment due to the exam they will take at the end of the 8th grade. Furthermore, peer-assessment as an alternative way of assessment that fosters ongoing record-keeping is criticized by learners as their peers’ comments on their portfolios may be discouraging for them. The findings from the study suggest that language teachers make use of alternative ways of assessment in addition to traditional assessment tools so that they can assess their learners on a continuous basis by taking into account the whole performance of their learners in the classroom. Besides, it is stated in the study that a central examination to select students for high schools may hamper English language teaching, for learners may feel that studying for the exam is much more important than learning English since it does not include questions in English.
İngiliz dili eğitimi metodolojisindeki son eğilimler dil öğretmenlerini sınıfta sıklıkla kullandıkları yöntemlerle uyumlu alternatif değerlendirme yolları aramaya zorlamıştır. Bu çalışmanın hedefi İngilizce öğrenen çocukların süreç odaklı değerlendirme yolları ve sonuç odaklı değerlendirme yolları yoluyla değerlendirmeye olan bakış açılarını araştırmaktır. Dönem boyunca katılımcıların süreç ve sonuç odaklı değerlendirme arasındaki farkı ayırt etmelerine yardım etmek için portfolyo değerlendirmesi ve geleneksel kalem-ve-kâğıt sınavları kullanıldı ki bu onların konu üzerindeki fikirlerini şekillendirecekti. Bu çalışma Düzce ilinde bir devlet okulundaki 4., 5., 6. ve 7. sınıflardan 150 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 21 maddeden oluşan bir öğrenci anketi ve bir öğrenci mülakatından elde edilmiştir. Öğrenci anketi ve öğrenci mülakatından elde edilen verilerin analizi çocukların sürece dayanan değerlendirmeye olumlu tavırlarının olduğunu göstermiştir. Fakat 7. sınıf öğrencilerinin bazılarının portfolyo değerlendirmesine 8. sınıf sonunda girecekleri sınav sebebi ile karşı oldukları bulunmuştur. Ayrıca, süreç boyu kayıt tutmayı teşvik eden alternatif bir değerlendirme olan akran değerlendirmesi de bazı öğrencilerce arkadaşlarının kendileri hakkındaki yorumları cesaret kırıcı olabildiği için eleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, dil öğretmenlerinin geleneksel değerlendirme araçlarına ek olarak sınıfta öğrencilerinin bütün performansını dikkate alarak öğrencilerini süreç boyu değerlendirmeleri için alternatif değerlendirme yollarından da faydalanmalarını önermektedir. Ayrıca, çalışmada ortaöğretim okulları için öğrenci seçmek amacı ile yapılan merkezi sınavın İngiliz dili öğretimini güçleştireceği vurgulanmaktadır, çünkü sınav İngilizce sorulara yer vermediği için öğrenciler sınava çalışmanın İngilizce öğrenmekten daha önemli olduğunu hissedebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4152
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204308.pdf771.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons