Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3953
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGerçek, Adnan-
dc.contributor.authorDavas, Emine Ebru-
dc.date.accessioned2019-12-23T07:36:05Z-
dc.date.available2019-12-23T07:36:05Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationDavas, E. E. (2006). Öz kaynakların vergi kanunları açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3953-
dc.description.abstractBir işletmenin var oluşunda olmazsa olmaz unsur olan öz kaynak kalemlerinin neler olduğunu ve bu kalemlerle ilgili Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunda yer alan düzenlemeleri açıklamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İşletmede oluşturulan öz kaynakların amaçlarının başında, faaliyet devamlılığı, borçların finansmanı, dolayısı ile alacaklıların güvenliği vardır. Bilindiği üzere faaliyet devamlılığı için en önemli koşullardan biri finansmandır. Yabancı kaynak kullanımı ile finansmanın zorlukları düşünüldüğünde, öz kaynakların, bir işletmenin güçlü ve büyüyen bir yapıya sahip olabilmesi için büyük önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Ekonomik durum göz önüne alındığında, işletmelerin rekabet koşulları karşısında dayanıklı olabilmeleri amacıyla ve piyasanın rekabet gücünü arttırıp gelişen ekonomiye katkı sağlamalarındaki faydadan ötürü, işletme öz kaynaklarının güçlü olması hedeflenmekte ve Türk Hukukundaki düzenlemeler ile de bunun teşvik edildiği görülmektedir. Konunun öneminden yola çıkılarak çalışmada, öz kaynaklar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuş, öz kaynaklara Vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu açısından bakılarak, işletmelerin öz kaynaklarını kullanmalarında doğru adımlar atılması amacıyla konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca gelişmekte olan ekonomik yapımızın önemli bir sorunu haline gelen enflasyon karşısında öz kaynakların durumu ve öz kaynaklar açısından uygulanmakta olan enflasyon düzeltmesi uygulamaları üzerinde durulmasına da gerek duyulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractDetermining the equity capital items, which are the sine qua non factors in existence of a business, and explaining the Tax laws, Turkish Trade Law and Capital Market Law and arrangements related to these items are the objectives of this study. Leading objectives of own resources built up in the business are commercial activity continuity, debt financing and consequently the confidence of creditors. As is known, one of the most important conditions for commercial activity continuity is financing. If difficulties in financing of foreign origin are considered, it is understood that own resources have a great importance for a business for having a strong and prosperous structure. When the economical conditions are considered, strong own resources are aimed for businesses because of the purpose which aims competition resistant businesses and the advantage in their contribution to the economy by increasing the competition power of the market, and also it is seen that this is promoted via arrangements in Turkish Law. In the study, own resources has been emphasized in detail, and the subject has been tried to be clarified with the correct use of own resources of businesses in mind, by handling own resources in Tax laws, Turkish Trade Law, Capital Market Law and, by setting out the importance of the subject matter. Moreover, condition of own resources against inflation, which is an important problem of our developing economical structure, and inflation correction applications, which are applied in own resources, are also required for consideration in this study.en_US
dc.format.extentXIV, 216 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÖz kaynaktr_TR
dc.subjectSermayetr_TR
dc.subjectYedek akçetr_TR
dc.subjectKârtr_TR
dc.subjectZarartr_TR
dc.subjectEnflasyon düzeltmesitr_TR
dc.subjectEquity capitalen_US
dc.subjectCapitalen_US
dc.subjectReserve funden_US
dc.subjectProfiten_US
dc.subjectLossen_US
dc.subjectInflation correctionen_US
dc.titleÖz kaynakların vergi kanunları açısından değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment of equity capital as regards tax lawsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204291.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons