Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3872
Title: Aerodynamic performance of some wind turbine rotor models
Other Titles: Bazı rüzgâr türbin motor modellerinin aerodinamik performansları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.
Vardar, Ali
İzli, Nazmi
Kurtulmuş, Ferhat
Keywords: Wind turbine
Aerodynamic performance
Rotor
Power coefficient
Tip speed ratio
Angle of attack
Rüzgâr türbini
Aerodinamik performans
Güç katsayısı
Uç hız oranı
Hücum açısı
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vardar, A. vd. (2010). "Aerodynamic performance of some wind turbine rotor models". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-9.
Abstract: In this study, power coefficients of miniature wind turbine rotors produced by using NACA profiles were determined. To this end, an open system for wind turbine rotor model was established. In this test system power values of the wind that reach to each of the rotor form and tip speed ratios of each rotor form were indicated. With the help of these data, power coefficients of each rotor form were calculated. It was found that power coefficient values that were obtained in the study changed between 0,316 and 0,416. It was determined that 4-bladed rotors that were produced by using NACA 4415 and NACA 5317 profiles, having 0 degree twisting angle and approximately 10 degrees binding angle, had the highest ideal power coefficient values.
Bu çalışmada, NACA profilleri kullanılarak imal edilen minyatür rüzgar türbin rotorlarının güç katsayıları saptanmıştır. Bu amaçla rüzgar türbin rotor modeli testleri için açık bir sistem kurulmuştur. Bu test sisteminde her bir rotor formu üzerine gelen rüzgarın içinde barındırdığı güç değerleri ve her bir rotor formunun uç hız oranları ortaya konulmuştur. Bu veriler yardımıyla da her bir rotor formunun güç katsayıları hesaplanmıştır. Çalışmada elde edilen güç katsayısı değerlerinin 0,316 ile 0,416 arasında değiştiği görülmüştür. NACA 4415 ve NACA 5317 profilleri kullanılarak imal edilen, 0 derece burulma açısına sahip, yaklaşık 10 derece bağlama açısına sahip, 4 kanatlı rotorların en yüksek ideal güç katsayısı değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154112
http://hdl.handle.net/11452/3872
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_1.pdf270.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons