Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3844
Title: Kalecik karası üzüm çeşidinde (Vitis vinifera L.) ürün dalı istikametlerinin üzüm verim ve kalite üzerine etkileri
Other Titles: The effects of fruiting cane direction on grape yield and quality of kalecik karası grape cultivar (Vitis vinifera L.)
Authors: Karataş, Hüseyin
Değirmenci, Dilek
Ağaoğlu, Y. Sabit
Keywords: Kalecik Karası (cv)
Ürün dalı budaması
Ürün dalı istikameti
Verim
Kalite
Pruning fruiting shoots
Fruiting shoot direction
Yield
Quality
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karataş, H. vd. (2010). "Kalecik karası üzüm çeşidinde (Vitis vinifera L.) ürün dalı istikametlerinin üzüm verim ve kalite üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 37-46.
Abstract: Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağında yürütülmüştür. Çift kollu guyot terbiye sistemi uygulanarak yetiştirilmiş olan Kalecik karası üzüm çeşidinin bir yaşlı dallarında kış budamasından sonra bırakılan 10 gözlü ürün dallarının teller üzerine 5 farklı [“Yatay şekil” (←→), “Dikey şekil”(↑↑), “45o’lik Açılı şekil”, “Yay şekil”(∩), “Serbest şekil” (γ)] bağlama şeklinin, ürün verim ve kalite parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yapılan uygulamaların verim parametrelerinden omca verimi (kg), salkım ağırlığı (kg), salkım sayısı/sürgün (n), sürme oranı (%) üzerine etkileri ile kalite parametrelerinden 100 tane ağırlığı (g), % suda çözülebilir kuru madde (% SÇKM), titrasyon asitliği (g/l) ve şıra pH’sı üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmada bağlama şekilleri arasında “45o’lik Açılı şekil” ve “Yay şekil”(∩) uygulamalarının, verim ve kalite parametreleri bakımından pratiğe aktarılabilir olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154102
http://hdl.handle.net/11452/3844
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_4.pdf302.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons