Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3595
Title: Tek iplikli düz, yuvarlak ve çözgülü iplikli örme kumaşların konfeksiyon farklılıklarının incelenmesi
Other Titles: An examination on the clothing differences in the knitted fabrics produced with warp knitting, circular knitting and single thread flat knitting technique
Authors: Tasmacı, Mehmet
Akaydın, Muhammet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Örme kumaş
Örme kumaş konfeksiyonu
Düz örme
Yuvarlak örme
Çözgülü örme
Konfeksiyon problemleri
Knitted fabric
Clothing of knitted fabrics
Flat knitting
Circular knitting
Warp knitting
Clothing problems
Issue Date: 21-Jun-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akaydın, M. (1999). Tek iplikli düz, yuvarlak ve çözgülü iplikli örme kumaşların konfeksiyon farklılıklarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'nin ihracatında en büyük paya sahip olan tekstil ve konfeksiyon sanayiinde, özellikle örme kumaşlardan üretilen mamul konfeksiyon ürünleri büyük yekun oluşturmaktadır. Bu oran, her geçen gün hızla artmaya devam etmektedir. Günümüzde, miktar olarak üretimden daha çok, kaliteli ve katma değeri daha yüksek olan ürünlerin talep edilmeğe başlanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle; yapılan bu çalışmada; düz-triko, yuvarlak ve çözgülü örme kumaşlardan dikilen konfeksiyon mamullerinin, kumaşlarının örülmesi, boya ve terbiyesi, konfeksiyon hazırlık işlemleri, konfeksiyonu ve kullanımları sırasında yaşanan problemler incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada; örme makinesinde örülen kumaşların konfeksiyon işlemlerinde elde edilen bilgiler; düz, yuvarlak ve çözgülü örme makinelerinde örülen kumaşlar, örme makinesine göre kendi aralarında, daha sonra da her üç örme kumaşların konfeksiyon farklılıkları kendi aralarında karşılaştınlmıştır. Sonuçta; yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde yaşanan problemler için, çözüm önerileri ve çözüm metotları geliştirilmiştir. Bu sayede; hataların zamanında ve yerinde kesin çözümlenebilmesi; zaman kaybını en aza indirerek, daha seri, kaliteli, daha az maliyetli malzeme, makine ve ekipman kullanılarak düz, yuvarlak ve çözgülü örme kumaşların konfeksiyon edilebilmesi araştırılmıştır.
In textile and ready made industry that have the biggest share Turkey's export, especially ready made products manufactured from knitted fabrics form a great proportion of total export figures. This proportion is rapidly increasing every day. Today, it has been known that high quality and value added products started to be demanded more than mass production. Therefore in this study ready made goods manufactured from flat-trikot, circular and warp knitted fabrics and the problems that occur during the knitting, dyeing finishing and clothing of these fabrics are examined and suggestions are made for the solution of the problems. In this study, the information obtained from the clothing of these knitted fabrics, i.e. from the flat knitted, circular knitted and warp knitted fabrics are compared among themselves according to knitting machines and also according to the differences in the clothing of these fabrics. Finally, solution methods are developed for the problems encountered during this research work. By using these methods, it becomes possible to solve the problems whey and where they occur and to do the clothing of flat, circular and warp knitted fabrics with a better quality, minimum waste time, minimum material cost and a minimum number of machine and equipment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3595
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084824.pdf
  Until 2099-12-31
17.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons