Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-12-18T10:35:01Z-
dc.date.available2019-12-18T10:35:01Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationIşık, E. vd. (2009). "Taze soğan, maydanoz ve terenin ön soğutulmasında bazı işletim ve fizyolojik parametrelerin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 43-53.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154085-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3518-
dc.description.abstractSebze ve meyvelerde hasat işleminden sonra oluşan bozulmanın engellenmesi için, ürünlerin derimden hemen sonra soğutulmaları gerekmektedir. Soğutma işlemi, ürünü soğuk hava depolarına ya da pazara ulaştırıncaya kadar ön soğutma yöntemleriyle gerçekleştirilir. Ön soğutma ürünün özelliklerine göre genel olarak üç farklı yöntemle yapılır. Bu yöntemler; hava akımıyla, suyla ve vakumla ön soğutma yöntemleridir. Bu çalışmada, taze soğan, maydanoz ve terenin hava akımıyla, suyla ve vakumla ön soğutma yöntemleriyle soğutulması sırasında ortaya çıkan işletim parametreleri, ağırlık kayıpları, renk değişimleri ve genel görünüm parametrelerindeki değişimler araştırılmıştır. Denemeler sonucunda, soğutma hızı açısından her üç üründe de en iyi sonuçları suyla soğutma vermiştir. Soğutma işlemi sırasında suyla soğutmada taze soğanda %27, maydanozda % 29.9, terede %33.6 ağırlık kazancı olurken, havayla ve vakumla soğutmada sırasıyla taze soğanda %2, %3; maydanozda % 3, % 4.26; terede ise %2.7, %3.42 ağırlık azalması gözlenmiştir. Renk ve genel görünüm değerleri incelendiğinde; en yüksek yeşil renk (a değerlerinin) sonuçları taze soğanlarda soğuk hava ile soğutulanlardan, maydanoz ve terede ise vakumla soğutulan uygulamalardan alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn order to prevent spoilage in vegetables and fruits after harvest they are needed to be cooled immediately. Cooling process is done by precooling methods until the transportation of vegetables and fruits to air storages or markets. Precooling in generally performed in three different methods according to product properties. These methods are cold air, water and vacuum precooling. In this study, the revealed operation parameters, weight loss, color and overall appearance are investigated during precooled with air, water and vacuum of fresh onion, parsley and peppergrass. As a result of tests, optimum results with respect to cooling velocity were obtained from water cooling method for all products. It was found to increase in weight of 27%, 29% and 33.6% for fresh onion, parsley and peppergrass, respectively, with water cooling, while there were found to decrease in weight of 2%, 3%; 3%,4.26% and 2.7%, 3.42 % with air and vacuum cooling. According to color and overall appearance values, the highest green color were obtained on fresh onions with water cooled, while the optimum results were obtained on parsley and peppergrass with vacuum cooled.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTaze soğantr_TR
dc.subjectMaydonoztr_TR
dc.subjectTeretr_TR
dc.subjectÖn soğutmatr_TR
dc.subjectFresh onionen_US
dc.subjectParsleyen_US
dc.subjectPeppergrassen_US
dc.subjectPrecoolingen_US
dc.titleTaze soğan, maydanoz ve terenin ön soğutulmasında bazı işletim ve fizyolojik parametrelerin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of some operation and physiological parameters on the precooling of fresh onion, parsley and peppergrassen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage43tr_TR
dc.identifier.endpage53tr_TR
dc.identifier.volume23tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorIşık, Eşref-
dc.contributor.buuauthorAkbudak, Bülent-
dc.contributor.buuauthorİzli, Nazmi-
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_6.pdf956.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons