Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜlkü, Sedat-
dc.contributor.authorÖzgün, Ragıp Evren-
dc.date.accessioned2019-12-18T07:56:21Z-
dc.date.available2019-12-18T07:56:21Z-
dc.date.issued2010-02-12-
dc.identifier.citationÖzgün, R. E. (2010). Kauçuk-metal burçlarda kauçuk sertliği ve çaplama işleminin kopma mukavemetine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3494-
dc.description.abstractBu çalışmada araç süspansiyon sistemlerinde sürüş konforu ve araç dayanım ömrünü arttırmak için kullanılan kauçuk-metal burçlarda kauçuk sertliği ve çaplama işleminin kopma mukavemetine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; kimyasal kompozisyonları değiştirilerek beş farklı sertlikte doğal kauçuk üretilmiştir. Her bir kauçuk sertliği için burç üretimi sırasında farklı çaplama işlemi (dış borunun homojen olarak daraltılması işlemi) uygulanmıştır. Üretilen burçlar çekme cihazında kopma testlerine tabi tutulmuştur. Yapılan testler sonucunda kopma mukavemetinin maksimum değerinin 65 Shore A kauçuk sertliği ve % 4 çaplama değerinde elde edildiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is subjected to investigate the effect of rubber hardness and outer diameter calibration on rubber to metal bonded bushings in order to increase the ride comfort of the vehicle and the durability of the bushing itself. For this reason, rubber metal bushings processed with five different compound mixtures (hardness Shore A) are produced. The outer diameters of rubber metal bushings are calibrated mechanically. All the rubber metal bushings are subjected to tensile test. As a result, it was observed that the optimum mechanical performance was obtained on the bushing with 65 Shore A hardness and the calibration of outer diameter of 4 % rate.en_US
dc.format.extentVIII, 53 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKauçuktr_TR
dc.subjectDoğal kauçuktr_TR
dc.subjectKauçuk-metal burçtr_TR
dc.subjectKauçuk sertliğitr_TR
dc.subjectÇaplamatr_TR
dc.subjectKopma testitr_TR
dc.subjectRubberen_US
dc.subjectNatural rubberen_US
dc.subjectRubber-metal bushingen_US
dc.subjectRubber hardnessen_US
dc.subjectCalibration of outer diameteren_US
dc.subjectFailure testen_US
dc.titleKauçuk-metal burçlarda kauçuk sertliği ve çaplama işleminin kopma mukavemetine etkisinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe effect of rubber hardness and outer diameter calibration on tensile strenth of rubber metal bonded bushingsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons