Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3435
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSağlam, Atilla-
dc.contributor.authorHatipoğlu, Vasfi-
dc.date.accessioned2019-12-18T05:48:14Z-
dc.date.available2019-12-18T05:48:14Z-
dc.date.issued2008-12-19-
dc.identifier.citationHatipoğlu, V. (2008). Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda Türk müziği usûlleri öğretiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3435-
dc.description.abstractBu araştırmada mesleki müzik eğitimi veren kurumlar kapsamında eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği programında verilmekte olan T.S.M. dersi öğretim elemanları ile Türk müziği konservatuvarları bünyesinde yürütülmekte olan “T.M.S ve T” adlı dersin öğretim elemanlarının Türk Müziği usûlleri öğretimine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni yükseköğretim kurumuna bağlı 23 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile 8 Türk Müziği Devlet Konservatuarı olup, örneklemi ise evren içerisinden araştırmanın amacı doğrultusunda seçilmiş yükseköğretim kurumuna bağlı 15 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “T.S.M.” adlı dersi yürüten 15 öğretim elemanı ile 7 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde “T.M.S ve T” adlı dersi yürüten 15 öğretim elemanıdır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniği uygulanmış ve betimsel istatistiklere başvurulmuştur. Anket uygulaması sonucu elde edilen veriler SPSS 13.0 sürümlü istatistik programı ile değerlendirilmiş, ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır. Bulgulardan 99 sonuç elde edilmiş ve 13 öneri getirilmiştir. Sonuç ve önerilerden birer örnek verildiğinde: “Müzik eğitimi alanı öğretim elemanlarının %46,7’si müzik bilginleri ile meşk etmiş, %46,7’si müzik bilginleri ile meşk etmemiştir” sonucuna bağlı olarak, müzik eğitimi alanı öğretim elemanlarının usûl kuramı, kavramları ve uygulamadaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi, gelenek ile bağının kurulabilmesi, kültürel aktarımının gerçekleştirilebilmesi için akademik çalışmaların yanı sıra alanında usta müzik bilgin, hanende ve sazendeler ile meşk etmeleri önerilir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to uncover the views and evaluations of the instructors and lecturers teaching Turkish Classical Music (TSM) at the Faculties of Education and the instructors and lecturers teaching the Art and History of Turkish Music (TMS&T) course at Turkish Music State Conservatories about the ways of teaching Turkish Music Usuls (rhythmic modes). The target institutions in the study were the 23 Departments of Music Education at the Faculties of Education and the 8 Turkish Music State Conservatories in Turkey. In line with the aim of the study only instructors and lecturers who teach TSM and TMS&T courses in these institutions were asked to participate. As a result, 15 instructors and lecturers who teach the TSM course in 15 Departments of Music at the Faculties of Education and 15 instructors and lecturers who teach the TMS&T course at 7 Turkish Music State Conservatories formed the informant group for the study. The data in the study were collected using questionnaires including likert scale and open ended items. The Statistical Package for Social Sciences 13.0 (SPSS) was used for the analysis of the collected material. In accordance with the objectives of the study, descriptive statistics, reliability coefficients, Mann Whitney U and t-tests were calculated and interpreted. The study revealed 99 findings in total and from these 13 propositions were drawn. The results of the study revealed important facts about the views of the instructors and lecturers related to the appropriate ways of teaching and the level of significance of the courses related to Turkish classical music taught at the Faculties of Education and the Turkish Music State Conservatories. These results allowed the researcher to draw important conclusions and to put forward a number of proposals that he believes will contribute to the more successful teaching of these courses. Just to give a single example: One of the findings of the study showed that “46,7% of the instructors and lecturers teaching courses related to Turkish classical music had practiced/performed with expert music scholars and practitioners, as opposed to 47,6% that had not” and the views of these two groups of lecturers differed significantly from each other. Therefore, it is proposed that in order to, first, understand the role and the importance of classical music education, the mode theory and the concepts within this theory better; and, second, to be able to establish the link with the traditions and to accomplish the cultural transfer, instructors and lecturers in mode theory should not limit themselves only to doing academic research but they should also practice with proficient/expert music scholars, practitioners and performers.en_US
dc.format.extentXXII, 228 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTürk müziğitr_TR
dc.subjectTürk müziği usûlleritr_TR
dc.subject“T.S.M.” dersitr_TR
dc.subject“T.M.S ve T” dersitr_TR
dc.subjectMüzik eğitimi alanıtr_TR
dc.subjectTürk müziği eğitimi alanıtr_TR
dc.subjectArel-Ezgi Türk müziği kuramıtr_TR
dc.subjectTarihi Türk müziği kuramıtr_TR
dc.subjectTurkish musicen_US
dc.subjectTurkish music modesen_US
dc.subjectTurkish classical music (TSM) courseen_US
dc.subjectThe art and history of Turkish music (TMS&T) courseen_US
dc.subjectMusic education areaen_US
dc.subjectTurkish music education areaen_US
dc.subjectArel-Ezgi Turkish music theoryen_US
dc.subjectHistorical Turkish music theoryen_US
dc.titleMesleki müzik eğitimi veren kurumlarda Türk müziği usûlleri öğretiminin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of teaching of Turkish music usul in proffessional music education institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235739.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons