Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3326
Title: Comparing approaches for vocabulary teaching to young EFL learners
Other Titles: Çocuklara kelime öğretiminde kullanılan yaklaşımların karşılaştırması
Authors: Yılmaz, Derya Döner
Şahin, Suna
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Kelime öğretimi
Vocabulary teaching
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, S. (2009). Comparing approaches for vocabulary teaching to young EFL learners. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalısma; çocuklara yabancı dil ögretiminde, özellikle kelime ögretiminde, daha etkili bir yol olup olmadıgını arastırmaktadır. Bunun için odagın kelimelerde oldugu (bilinçli ve kasıtlı bir süreç olarak düsünülebilecek bir yöntem) ve odagın verilen görevi tamamlamada oldugu, kelimelerin yapılan etkinligin yan ürünü olarak kazanıldıgı (daha az bilinçli ve kasıtsız bir süreç olarak düsünülebilecek bir yöntem) farklı iki kelime ögretme yaklasımı kullanılmıstır. Çalısmanın katılımcıları, çalısma boyunca 48 hedef kelimeye (ki sıklıkla karsılasılan kelimeler olarak düsünülebilirler) maruz kalan 52 tane Türk Devlet Okulu 4. sınıf ögrencisidir. Katılımcılar kelime ögretme yaklasımlarına göre iki gruba ayrılmıslardır. Bir gruba kelimeler direkt olarak ögretilirken, digerine dolaylı yoldan verilmistir. Uygulanan yaklasımlardan edinilen kazanımları degerlendirebilmek için, aynı ön test ve son testler her iki gruba da uygulanmıstır. Sonuç olarak kelimelerin direkt olarak ögretildigi grup daha basarılı olmustur. Beklentilerin dısında gelisen bu sonuç, gelecekteki yabancı dil müfredatı açısından detaylı bir sekilde tartısılmıstır.
This study aims to investigate whether there is a better way to teach English, specially English vocabulay, to young learners. To investigate this, two different vocabulary teaching approaches were used, where the focus was on words (which can be considered as a concious and intentional operation) and where the focus was on completing a task and the words are learnt as a by-product of any activity not explicitly geared to vocabulary learning (which can be considered as a less concious and unintentional operation). The participants of this study were 52 forth grade students in a state school in Turkey and they were exposed to 48 target words (which can be considered as high frequency words) throughout the study. The participants were categorized into two groups according to two vocabulary teaching approaches. One group was taught the words in an explicit way whereas the other one was taught implicitly. The same pre test, immediate post test and delayed post tests were applied to two groups in order to see the gained words by participants and evaluate the performance of the two approaches in this study. The results showed that explicit teaching resulted in better performance than implicit teaching. As opposed to our expectations, the reasons for the success of the explicit teaching group were discussed for the future curricula for foreign language learning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3326
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240863.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons