Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3294
Title: Bursa ve çevresinde yayılışı olan Alyssum L. taksonları üzerinde taksonomik araştırmalar
Other Titles: Taxonomical investigations on the Alyssum L. species distributed of Bursa and its enviroment
Authors: Kaynak, Gönül
Yılmaz, Aylin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Alyssum
Brassicaceae
SEM
Taksonomi
Türkiye florası
Taxonomy
Flora of Turkey
Issue Date: 5-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, A. (2011). Bursa ve çevresinde yayılışı olan Alyssum L. taksonları üzerinde taksonomik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2008 - 2010 yılları arasında Bursa ve çevresinden toplanan Alyssum L. cinsine ait örnekler üzerinde yapılmış olan morfolojik araştırmalara dayanmaktadır. Arazi çalışmaları sonunda araştırma alanında yayılışı olan 17 takson saptanmıştır. Bu taksonlar: Alyssum alyssoides (L.) L., A. desertorum Stapf. var. desertorum, A. desertorum Stapf. var. prostratum Dudley, A. minutum Schlecht. ex DC., A. smyrnaeum Meyer, A. umbellatum Desv., A. minus (L.) Rothm. var. minus, A. minus (L.) Rothm. var. micranthum (Meyer) Dudley, A. strigosum Banks. & Sol. subsp. strigosum, A. strigosum Banks. & Sol. subsp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley, A. hirsutum Bieb., A. repens Baumg. var. trichostachyum (Rupr.) Hayek, A. erosulum Genn. & Pestal., A. corsicum Duby, A. dudleyi N. Adıgüzel & R.D. Reeves, A. sibiricum Willd. ve A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale var. murale'dir.A. umbellatum, A. minus var. micranthum ve A. corsicum ilk kez bu çalışma sırasında toplanmıştır.Bursa ve çevresinde yayılışı bulunan taksonların gövde, yaprak, çiçek, meyva ve tohum özellikleri saptanarak betimleri yapılmış ve bu özelliklere dayanan bir ayrım anahtarı hazırlanmıştır.
The study is based on morphological investigations of Alyssum L. species collected in Bursa and its enviroment between 2008 - 2010. The collected materials belong to the following 17 taxa: Alyssum alyssoides (L.) L., A. desertorum Stapf. var. desertorum, A. desertorum Stapf. var. prostratum Dudley, A. minutum Schlecht. ex DC., A. smyrnaeum Meyer, A. umbellatum Desv., A. minus (L.) Rothm. var. minus, A. minus (L.) Rothm. var. micranthum (Meyer) Dudley, A. strigosum Banks. & Sol. subsp. strigosum, A. strigosum Banks. & Sol. subsp. cedrorum (Schott & Kotschy) Dudley, A. hirsutum Bieb., A. repens Baumg. var. trichostachyum (Rupr.) Hayek, A. erosulum Genn. & Pestal., A. corsicum Duby, A. dudleyi N. Adıgüzel & R.D. Reeves, A. sibiricum Willd. and A. murale Waldst. & Kit. subsp. murale var. murale.A. umbellatum, A. minus var. micranthum and A. corsicum were collected from Bursa and its enviroment fort he first time by us.In this study the characters of stem, leaf, flower, fruit and seed of Alyssum taxa distributed of Bursa and its enviroment were investigated and made descriptions. Identification key is given based on these characters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3294
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286953.pdf12.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons