Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/32020
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYılmaz, Orhan
dc.date.accessioned2023-03-30T08:38:54Z-
dc.date.available2023-03-30T08:38:54Z-
dc.date.issued1995
dc.identifier.citationYılmaz, O. vd. (1995). "Uluabat gölu'nde avlanan yaban ördeklerinde (anas platyrhynchos) kurşun ve kadmiyumla kirlenme". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 57-65.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/32020-
dc.description.abstractResidues of leard and cadmium in liver and kidney tissues of mallards hunted in Uluabat Lake area were determined. The mean lead and cadmium residue levels were found to be 0. 706 ± 0. 085 ppm and 1. 758 ± 0.360 ppm in the liver, and 0.855 ± 0.126 ppm and 3.887 ± 0.889 ppm in the kidney respedively. In female, lead residues were measured as 0.890 ± 0.118 ppm in liver and 0.585 ± 0.048 ppm in kidney. In male, lead residues were found as 0.496 ± 0.065 ppm in liver and 1.164 ± 0. 214 ppm in kidney. Based on sexes, the differences in lead residues were found to be significant at p < 0.05 level. The residue levels of cadmium were 2.093 ± 0.417 ppm and 5.158 ± 1.330 ppm in liver and kidney of female; 1.375 ± 0.607 ppm and 2.433 ± 0.966 ppm in liver and kidney of male mallards respectively. But there was no significant difference (p > 0.05) in kadmium residue levels.en_US
dc.description.abstractUluabat Golü 'nde avlanan yaban ördeklerinin karaciğer ve böbreklerinde kurşun ve kadmium kalıntı düzeyleri belirlendi. Ortalama kurşun ve kadmiyum kalıntı düzeyleri sırasıyla karaciğerde 0. 706 ± 0.085 ppm ve 1. 758 ± 0.360 ppm; böbrekte ise 0.855 ± 0.126 ppm ve 3.887 ± 0.889 ppm olarak bulundu. Dişilerdeki kurşun kalıntıları karaciğerde 0.890 ± 0.118 ppm, böbrekte 0.585 ± 0.048 ppm olarak ölçüldü. Erkeklerdeki kurşun kalıntıları ise karaciğerde 0.496 ± 0.065 ppm, böbrekte 1.164 ± 0.214 ppm olarak bulundu. Kurşun kalıntıları yönünden cinsiyete göre yapılan belirlemede, istatistik olarak ortaya çıkan farkın p < 0.05 düzeyinde önemli olduğu görüldü. Kadmiyum kalıntı düzeyleri dişilerin karaciğer ve böbreklerinde sırasıyla 2.093 ± 0.417 ppm ve 5.158 ± 1.330 ppm; erkeklerin karaciğer ve böbreklerinde ise 1.375 ± 0.607 ppm ve 2.433 ± 0. 966 ppm olarak belirlendi; fakat cinsiyete göre aradaki fark istatistik yönden önemli bulunmadı (p > 0.05).tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKadmiyumen_US
dc.subjectResidueen_US
dc.subjectLeaden_US
dc.subjectCadmiumen_US
dc.subjectMallarden_US
dc.subjectUIuabat lakeen_US
dc.subjectUluabat gölütr_TR
dc.subjectYaban ördekleritr_TR
dc.subjectKurşuntr_TR
dc.titleUluabat gölu'nde avlanan yaban ördeklerinde (anas platyrhynchos) kurşun ve kadmiyumla kirlenmetr_TR
dc.title.alternativeLead and cadmium contamination of mallards (anas platyrhynchos) in Uluabat lakeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage57tr_TR
dc.identifier.endpage65tr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorSonal, Songül
dc.contributor.buuauthorCeylan, Selahattin
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_8.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons