Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/32017
Başlık: Türkiye'de tüketilen ithal uskumru balıklarında cıva ile kirlenme
Diğer Başlıklar: Research of the residue levels of mercury in imported mackerels consumed in Türkiye
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sonal, Songül
Anahtar kelimeler: Residue
Mercury
Imported mackerels
Türkiye
İthal uskumru balıkları
Civa
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sonal, S. (1995). "Türkiye'de tüketilen ithal uskumru balıklarında cıva ile kirlenme". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 85-88.
Özet: İskandinav ülkelerinden itlhal edilen uskumru balıklarında (n = 77) total civa kirliliği araştırıldı. Balık etindeki ortalama civa derişimi 0.236 ± 0.0205 ppm olarak saptandı. En fazla kirlilik düzeyi 0.100-0.500 ppm limitleri arasında (% 64.93) bulundu.
Total mercurial residue levels were determined in imported mackerels from Scandinavian Countries. The mean mercury residue level was found as 0.236 ± 0.0205 ppm. The highest residue concentrations were between 0.100-0.500 ppm (64.93 %).
URI: http://hdl.handle.net/11452/32017
Koleksiyonlarda Görünür:1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_1_11.pdf811.36 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons