Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3105
Title: Bilgisayar destekli veri toplama sisteminin dokuma makinelerinde uygulaması
Other Titles: Weaving looms application with computer aided data collecting system
Authors: Ertaş, Figen
Erkan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Veri toplama sistemleri
Görsel programlama
Seri iletişim
İlişkisel veritabanı
Dokuma tezgahları
Data collecting systems
Visual programming
Serial communication
Relational database
Weaving looms
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkan, M. (2007). Bilgisayar destekli veri toplama sisteminin dokuma makinelerinde uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde bilgisayar yazılımlarının kullanılması ile birlikte, üretilen ürünün geçmişe ait üretim verileri kolaylıkla saklanabilmektedir. Bu bilgilerin analizi yapılarak üretim hatalarının sebepleri ve sonuçları ortaya konulabilmekte ve tekrarlanmaması için önlemler alınabilmektedir. Bu hataların azaltılması, ürünün doğru ve zamanında üretimine yardımcı olmaktadır. Ayrıca üretimin planlaması daha verimli yapılabilmekte ve ileriye yönelik üretim faaliyetlerini öngörebilme kabiliyeti artmaktadır.Bu tez çalışmasında, küçük ve orta ölçekli dokuma işletmelerinde kullanılabilecek, maliyeti düşük ve kullanımı kolay bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede küçük ve orta ölçekli işletmelerin dokuma makinelerindeki iş takibinin daha verimli yapılacağı ve ileriye yönelik dokuma planlamalarında kolaylık sağlayacağı düşünülmüştür.
At present with using computer softwares, the history data of production can be archived easily. By analysing of these data, causes and results of the production discrepancies are determined and according to these determination, preventive measures can be taken. The decreasing of production discrepancies will help the correct product and at the right time production. Also the planning of production will be performed more effectively and the ability of planning future business activities will be increase. In this thesis study, it is aimed to develop a low cost system that will easily used by small and medium sized companies. In this way it is considered that more effective work pursuing on weaving looms and more easier planning of future business activities will be done by these small and medium sized companies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3105
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255179.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons