Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/30667
Title: Yetiştirici koşullarında Kıvırcık Irkı Koyunlarda süt verim özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of milk yield characteristics in Kivircik sheep under the breeder conditions
Authors: Akgün, Hilal
Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
0000-0003-0379-7492
Koyuncu, Mehmet
AAG-8536-2021
Keywords: Kivircik
Milk yield
Quality characteristics
Somatic-cell count
Physicochemical characteristics
Electrical-conductivity
Subclinical mastitis
Chemical-composition
Udder morphology
Mountain sheep
Birth type
Goat
Lactation
Agriculture
Kıvırcık
Süt verimi
Kalite özellikleri
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Citation: Akgün, H. ve Koyuncu, M. (2020). "Yetiştirici koşullarında Kıvırcık Irkı Koyunlarda süt verim özelliklerinin belirlenmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 23(5), 1406-1413.
Abstract: This study was conducted to determine the milk yield and quality of Kivircik sheep under breeders' conditions. A total of 38 heads of Kivircik sheep in 3th or 4th lactation were used in the study. According to the results the mean daily milk yield was 495.5 g/day which was considered as a very wide variation in terms of milk control periods. Similar satiation was seen in somatic cell count which was ranged between 25.231 - 8.000.000 units/ml. Fat, solids not fat, protein, lactose, density, conductivity and pH values of milk samples taken during the control periods were found as 7.7%, 11.2%, 5.8%, 4.51%, 1.033 gcm(3-1), 3.9 mS cm(-1) and 6.90, respectively.
Bu araştırma yetiştirici koşullarında bulunan Kıvırcık koyunlarında süt verim ve kalitesini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada yaşları 3. ve 4. laktasyondaki toplam 38 baş Kıvırcık koyunu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre günlük ortalama süt verimi 495.5 g/gün olup, süt kontrol dönemleri itibariyle çok geniş bir varyasyon göstermiştir. Benzer durum somatik hücre sayısında da görülmüş ve bu değer 25.231-8.000.000 adet/ml arasında değişim göstermiştir. Kontrol dönemlerinde alınan süt örneklerinde yağ, yağsız kuru madde, protein, laktoz, yoğunluk, iletkenlik ve pH değerleri sırasıyla %7.7, %11.2, %5.8, %4.51, 1.033 gcm3 -1, 3.9 mS cm-1 ve 6.90 olarak bulunmuştur.
URI: https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.686319
http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/54646/686319
http://hdl.handle.net/11452/30667
ISSN: 2619-9149
Appears in Collections:TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koyuncu_2020.pdf484.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons