Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKanat, Özkan-
dc.contributor.authorBayram, Deniz-
dc.date.accessioned2019-12-12T11:11:23Z-
dc.date.available2019-12-12T11:11:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBayram, D. (2015). Beta hidroksi butirik asit içeren oral beslenme sıvılarının yaşlı ve kaşektik kanser hastalarında klinik parametreler üzerine olan etkilerinin retrospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3042-
dc.description.abstractKaşeksi kanser hastalarının %50-80'ini etkileyen çok faktörlü ve çoğunlukla geri dönüşümsüz bir sendromdur. Kaşeksi kanserin sık görülen bir komplikasyonu olup kanserden ölümlerin önemli bir sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde kanser ile ilişkili kaşeksinin tedavisi için etkili bir tedavi şekli mevcut değildir. Bu çalışmada oral yoldan kullanılan beta hidroksi bütirik asitten (BHBA) zengin beslenme sıvılarının yaşlı ve kaşektik kanser hastalarındaki etkinliği araştırıldı. Çalışmaya farklı kanser tipleri nedeniyle takip edilen ve 3 aydan fazla yaşam beklentisi olan 65 yaş ve üzeri toplam 26 hasta alındı. Bu hastalara 1.3 gram BHBA içeren beslenme sıvısından günde iki kez (toplam 2.6 gram) verildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ayda hastaların kilo, vücut kitle indeksi, yağ kütlesi, yağsız vücut kitlesi, serum albümin, total protein ve hemoglobin değerleri üzerine olan etkileri ölçüldü. Üç aylık BHBA tedavisi sonunda hastaların kilo, vücut kitle indeksi, yağ kitlesi ve yağsız vücut kitlesi değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir artış tespit edildi. Serum albümin (3.72 vs 3.51 g/dL, p=0.005), total protein (6.95 vs 6.69 g/dL, p=0.035) ve hemoglobin (12.38 vs 10.64 g/dL, p=0.001) değerlerinde ise tedaviye rağmen azalma saptanmıştır. Sonuç olarak, bu hasta grubunda BHBA içeren beslenme sıvılarının belirlenen kaşeksi parametreleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractCachexia is a multifactorial and often irreversible syndrome, affecting 50-80% of patients with cancer. Cachexia is a common complication of cancer and as a major cause of death from cancer. An effective treatment modality for the treatment of cancer cachexia is not available for today. In this study,the effect of oral nutritional supports containing beta-hydroxy butyric acid (BHBA) was investigated in the elderly cachectic cancer patients. A total of 26 patients over 65 years of age who were followed with the diagnosis of different types of cancer with a life expectancy of more than 3 months were included to the study. Oral nutritional supports containing 1.3 grams of BHBAwere given to the patients twice daily (2.6 g in total). Treatment effects on the weight, body mass index, fat mass, lean body mass, serum albumin, total protein andhemoglobin levels were evaluated before and 3 months after treatment. Although an increase was observed on weight, body mass index, fat mass and lean body mass values, it was not statistically significant. And a decrease was noted in serum albumin (3.72 vs. 3.51 g/dL, p=0.005), total protein (6.95 vs. 6.69 g/dL, p=0.035) and hemoglobin (12.38 vs 10.64 g/dL, p=0.001) values despite treatment. As a result, we observed that the nutritional support containing HBA showed no significant effect on cachexia parameters in this group of patients.en_US
dc.format.extentVI, 37 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKaşeksitr_TR
dc.subjectYaşlıtr_TR
dc.subjectBeslenmetr_TR
dc.subjectKansertr_TR
dc.subjectBeta hidroksi bütirik asittr_TR
dc.subjectCachexiaen_US
dc.subjectAgingen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectBeta hydroxy butyric aciden_US
dc.titleBeta hidroksi butirik asit içeren oral beslenme sıvılarının yaşlı ve kaşektik kanser hastalarında klinik parametreler üzerine olan etkilerinin retrospektif değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeA retrospective assesment of the effects of oral nutritional supports containing beta hydroxybutyric acid on clinical parameters in elderly cancer patients with cachexiaen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406682.pdf698 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons