Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2958
Title: Piezoelektrik özellikli, polimer nano kompozit malzeme geliştirilmesi ve titreşim sensörü olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi
Other Titles: Development of polymer nano composite materials with piezoelectric characteristics and investigation of usability as a vibration sensor
Authors: Yazıcı, Murat
Akgün, Mensur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Piezoelektrik
PVDF
Baryum titanat
Sensör
Kompozit
Akıllı malzemeler
Piezoelectric
Barium titanate
Sensor
Composite
Smart materials
Issue Date: 16-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, M. (2018). Piezoelektrik özellikli, polimer nano kompozit malzeme geliştirilmesi ve titreşim sensörü olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Akıllı malzemeler etrafındaki değişiklikleri algılayan ve değişikliklere cevap üreterek bulunduğu sistemi aktive eden yani harekete geçirme özelliğine sahip malzemelere denir. Bu malzemelerin başında piezoelektrik malzemeler gelmektedir. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürme ve elektrik enerjisini mekanik harekete dönüştürme özelliğine sahip malzemelere piezoelektrik malzemeler denir. Bu çalışmada kurşun içermeyen ve piezoelektrik özelliğe sahip polimer esaslı PVDF ve seramik esaslı baryum titanat malzemeleri kullanılarak nano kompozit bir malzeme geliştirilmesi ve bu geliştirilen malzemenin titreşim sensörü olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Intelligent materials are materials that perceive the changes around and act upon the system in which they respond by generating changes. Piezoelectric materials are smart and advanced materials. Piezoelectric materials are intelligent materials that have the ability to convert mechanical energy into electrical energy and convert electrical energy into mechanical motion, and precious and research activities are constantly increasing. In this study, the development of a nano composite material using lead-free, polymer-based PVDF and ceramic-based Barium titanate materials with piezoelectric properties and the possibility of using this developed material as a vibration sensor were investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2958
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
499427.pdf4.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons