Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2891
Title: Erişkin femur cisim kırıklarında biyolojik tespit için kullanılan iki tekniğin karşılaştırılması (Plak-vida ve kilitli intramedüller çivi)
Other Titles: Comparison of two biological internal fixation techniques in the treatment of adult femur shaft fractures (Plate - screws and locke intramedullary nail)
Authors: Durak, Kemal
Köseoğlu, Ertuğrul
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Femur cisim kırığı
Biyolojik içten tespit
Plak-vida
Kilitli intramedüller çivi
Femur shaft fracture
Biological internal fixation
Plate and screws
Locked intramedullary nail
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köseoğlu, E. (2007). Erişkin femur cisim kırıklarında biyolojik tespit için kullanılan iki tekniğin karşılaştırılması (Plak-vida ve kilitli intramedüller çivi). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda, kasım 2003 – mayıs 2007 tarihleri arasında, femur cisim kırığı tanısı ile, biyolojik tespit amacıyla plak-vida veya kilitli intramedüller çivi kullanılarak tedavi edilen 59 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Plak-vida ile biyolojik içten tespit yapılan 28 hasta grup I, kilitli intramedüller çivi kullanılan 31 hasta grup II olarak ayrıldı. Grup I’ den 1 hastanın ölmesi ve 3 hastanın da takip sırasında kontrollere gelmemesi nedeni ile 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup II’ de ise 2 hastanın ölmesi ve 3 hastanın da takipleri sırasında kontrollere gelmemesi nedeni ile 26 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup I ve II’ deki olguların yaş ve cinsiyetleri, yaralanma nedenleri, kırık tipleri, ameliyata alınma zamanları ve ameliyat süreleri, kanama miktarları, floroskopi kullanım ve hastanede yatış süreleri, erken ve geç dönem komplikasyonları, kaynama zamanı ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Sonuçta; kullanılan her iki yöntemin, kaynama süreleri, komplikasyon oranları ve fonksiyonel sonuçlar açısından birbirine üstünlükleri olmadığı; plak ile biyolojik tespitin, özellikle çoklu yaralanmalı, pulmoner ve kardiyovasküler sistemi risk altında olan hastalarda ve parçalı, segmenter cisim ya da metafiz kırıklarında kilitli intramedüller çivilere tercih edilebilecek alternatif bir yöntem olduğu görüşüne varıldı.
Between november 2003 and may 2007, 59 adult patients were operated because of femur shaft fractures with biological internal fixation with plate and screws or locked intamedullary nailing in Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Tramatology. 28 patients that were operated with biological internal fixation with plate and screws were included in group I. In group II there were 31 patients operated with locked intrameduller nailing technique. During the follow up period 1 patient died and 3 patients droped out of study, so 24 patients evaluated in group I. In group II 2 patients died and 3 patients droped out of study and 26 patients evaluated in this group. Age, sex, injury mechanism, fracture type, time to operation, operation time, amount of bleeding and floroscopi usage time, early and late complications, time of hospitalization, fracture union time and functional results of all patients were comparatively evaluated. As a result, there were not any superiority of both techniques over each other in fracture union time, complication rate and functional results. Biological internal fixation with plate and screws is an alternative techique to locked intamedullary nailing in patients with multi-trauma, comprimized pulmonary and cardiac function or at complex comminuted or segmented diaphyseal or methaphyseal fractures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2891
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307558.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons