Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2812
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBostan, Özlem M.-
dc.contributor.authorMelek, Hamide-
dc.date.accessioned2019-12-10T13:00:42Z-
dc.date.available2019-12-10T13:00:42Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationMelek, H. (2012). Düzeltilmiş Fallot tetralojili çocuklarda arteriyel sertliğin aort kökü dilatasyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2812-
dc.description.abstractAort kökü dilatasyonu Fallot tetralojisinin bilinen bir özelliğidir. Düzeltme amaçlı cerrahi girişimden sonra bile bazı Fallot tetralojili olgularda ilerleyici aort kökü dilatasyonu görülmektedir. Cerrahi düzeltme öncesi Fallot tetralojili hastalarda aort kökü dilatasyonu sağdan sola şantın ve dekstrapozisyonun neden olduğu aort kan akımının arttırmasına bağlanmıştır. Ayrıca erken çocukluk döneminden beri aort duvarında bulunan intrinsik histolojik anormallikler aort kök dilatasyonuna yol açan önemli bir faktördür. Bu çalışmada; düzeltme operasyonu uygulanan Fallot tetralojili olgularda aort kök dilatasyonu ile arteriyel sertlik arasındaki ilişki incelenmiştir.Düzeltme operasyonu uygulanmış Fallot tetralojili 50 olgu ve kontrol grubunu oluşturmak üzere benzer yaş dağılımına sahip 27 sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edildi. Düzeltilmiş Fallot tetralojili olgular aort kökü dilate olanlar (grup 1) ve dilate olmayanlar (grup 2) diye iki gruba ayrıldı. Aortik strain grup 1'de, grup 2 ve kontrol grubuna göre düşük (p=0004, p<0.001), aortik distensibilite grup 1'de kontrol grubuna göre düşük (p= 0.016), beta sertlik indeksi ise yüksek bulunmuştur (p=0.016). Aortik distensibilite grup 1'de grup 2'ye göre daha düşük, beta sertlik indeksi ise daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.06, p=0.06). Bu sonuçlar aortun elastikiyetini gösteren aortik strainin, distensibilite ve beta sertlik indeksinden daha önce etkilenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Arteriyel sertlik düzeltilmiş Fallot tetralojili hastalardaki ilerleyici aort kök dilatasyonundan sorumlu olabilir. Bu konunun aydınlatılması aort kökü dilatasyonu olan Fallot tetralojili olgularda tedavi yaklaşımının belirlenmesine yardımcı olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractAortic root dilatation is a known feature in tetralogy of Fallot. Progressive aortic root dilatation has been reported in some cases with tetralogy of Fallot even after reparative surgery. Aortic root dilatation was thought to be due to increased aortic flow resulted from right to left shunting and dextraposition. Besides, intrinsic histological abnormalities of the aortic wall that presents since from infancy are important causative factors leading to aortic root dilatation. This study was conducted to explore relation of arterial stiffness with aortic root dilation in cases with repaired tetralogy of Fallot.The study population consisted of 50 cases with repaired tetralogy of Fallot and 27 age-matched healthy control children. The cases with repaired tetralogy of Fallot were divided into two groups as with and without dilated aortic root (group 1 and 2, respectively). Aortic strain was lower in group 1 than group 2 and controls (p=0004, p<0.001), aortic distensibility was lower in group 1 than controls (p= 0.016), and beta stiffness index was higher (p= 0.016). Aortic distensibility was lower and beta stiffness index was higher in group 1 compared with group 2, although statistically insignificant (p=0.06, p=0.06). These results suggested that aortic strain which indicates elasticity of the aorta may be affected earlier than the distensibility and beta stiffness index.Arterial stiffness may contribute to progressive dilation of aortic root in patients with repaired tetralogy of Fallot which. A better understanding of the pathophysiology will help to treatment strategies in tetralogy of Fallot patients with progressive aortic dilation.en_US
dc.format.extentIII, 43 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFallot tetralojisitr_TR
dc.subjectAort kökü dilatasyonutr_TR
dc.subjectArteriyel sertliktr_TR
dc.subjectTetralogy of Falloten_US
dc.subjectAortic root dilationen_US
dc.subjectArterial stiffnessen_US
dc.titleDüzeltilmiş fallot tetralojili çocuklarda arteriyel sertliğin aort kökü dilatasyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeAssessment of arterial stiffness influence on aortic root dilation in children with repaired tetralogy of Falloten_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308147.pdf405.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons