Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1004
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-04-28İklim değişikliğinin sosyoekonomik etkilerinin modellenmesini geliştirmek için bir çerçeveArlı, Nuran Bayram; Aksoy, Fadime; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.; 0000-0003-0211-8304
2023-03-30Almanya-İsrail diplomatik ilişkilerini etkileyen tarihsel faktörlerin analiziÖzdal, Barış; Karadağ, Cafer Tayyar; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.; 0000-0003-3693-2355
2023-03-17Sovyet Rusya’da Azerbaycan Türklerinin dinî ve millî kimlik sorunuYıldız, Şevket; Hajiyev, Javid; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-7761-6872
2023-03-22Arnavut Alamiyado edebiyatı literatürde yer alan eserlerdeki tasavvufî muhtevaKartal, Abdullah; Osmani, Midjit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.; 0000-0002-7811-6754
2023-03-24Osmanlı Devleti döneminde Kıbrıs’ta kurulan vakıflar (1570-1826)Karataş, Ali İhsan; Korkmazer, Sıddık; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-3967-2002
2023-03-24Türkistan ceditçilerinin dinî düşüncesiÇelenk, Mehmet; İsrailov, Zakhitbek; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-5294-0801
2023-03-20Bir kuşak bir yol projesi kapsamında ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların bölgesel kalkınmaya etkisiHekim, Derya; Konya, Eda Palyoş; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Bilim Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0002-1982-6078
2023-03-23Türkiye’nin NATO üyeliğinin güvenlik politikalarına ve stratejik seviyede karar mekanizmalarına etkileriParlak, Bekir; Karademir, İsmet Kürşat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kamu Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0002-6333-0459
2023-03-31Tutum-davranış ilişkisi ve ideolojik asimetri: Güneydoğu bölgesindeki Türk, Arap ve Kürtlerin Suriyeli göçmenlere yönelik tutumları ve sosyal mesafe algılarıKuşdil, M. Ersin; Baş, Güldest; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0003-3760-1443
2023-04-07Türkiye Caferileri: Din, kimlik ve aidiyet (Bursa örneği)Kurt, Abdurrahman; Sovgatov, İlham; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.; 0000-0002-2336-6422
2023-03-24Bizans İmparatoru VII. Konstantinos Porphyrogenitos, dönemi ve eserleri (913-959)Öcalan, Hasan Basri; Bamyacı, Hıdır Nezih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-4927-5203
2023-04-03Türk şiirinde Kâdirî gelenekAkçay, Ali İhsan; Karabıyık, Edibali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0003-3709-5472
2023-03-08Kakao flavanollerinin açık ve örtük dikkat üzerindeki akut etkileriAlıcı, Tevfik; Karataş, Oğuz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Deneysel Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0003-0875-343X
2023-02-02Felsefe-sanat ilişkisi bağlamında Erken Alman romantizminin hakikat anlayışıKüçükalp, Kasım; Kurti, Baki; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-8407-8312
2023Esîrî Mehmed Yusuf ve Şerh-i Muhammediye (inceleme-metin)Kemikli, Bilal; Aydinçe, Nehri; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0002-5849-9874
2023-03-09Yeni sınıf hareketleri ve mekânsal etkileri: Bursa örneğiBaştürk, Şenol; Temel, Kemal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.; 0000-0001-6604-205X
2023-03-24Türk vergi hukukunda tarhŞenyüz, Doğan; Mert, Alican; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı.; 0000-0002-3605-3775
2023-03-24Yeni kurumsal iktisat çerçevesinde Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların değerlendirilmesiArslanoğlu, Mehmet; Pekcan, Diğdem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0002-8461-3052
2023-03-20Türk tasavvuf şiirinde nakşî gelenekKemikli, Bilal; Yiğiterol, Ömer Faruk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0001-5811-5116
2023-03-20Caʻferî fıkıh usûlünde Murtazâ el-Ensârî ekolünün delil anlayışıGündüz, Eren; Eraydın, Seracettin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0003-4094-1246
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1004