Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1004
Issue DateTitleAuthor(s)
1983Kur'ân'da meleTınmaz, Hayrettin; Çelik, İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
2023-02-28Epigrafik kaynaklar ışığında Antik Roma’da kadın köleler ve azatlı kadınlar arasındaki “mater familias” örnekleriDoğancı, Kamil; Koçbey, Fulya Kocakuşak; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-5076-4912
2023-03-08Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarına bakış: Esenler akıllı belediye uygulamaları ve nar inovasyon bölgesi örneğiKüçükalp, Derda; Aydın, Abdurrahman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.; 0000-0003-3749-8095
2023-03-23Türkiye’de toplumsal yaşlanma ve çalışma hayatı: Özellikler, sorunlar ve bir uygulamaZencirkıran, Memet; Soysal, Gözde; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.; 0000-0002-9858-0714
2023-03-09Güney Bithynia’da bir kent: Prusa ad OlympumDoğancı, Kamil; Can, Alper; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-9061-5778
2023-03-03Klasik Arap edebiyatında nükte derleyiciliğinin ilk sistematik örneği: El-Ecvibetü’l-müskiteŞahin, Şener; Çakır, Muhammed Faruk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-7831-5075
2023-03-24İleri yaştaki tüketicilerin paket tur satın alma niyetlerinin incelenmesi: Antalya ili örneğiTaşkın, Çağatan; Türkmen, Sedef; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.; 0000-0003-4281-3299
2023-03-22Türkiye’de kamu alımları süreci ve karşılaşılan sorunların metin madenciliği ile analiziYüce, Mehmet; Çelik, Muhammed; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.; 0000-0002-4829-7304
2023-03-06Osmanlı egemenliğinde Balkan Ortodoksları: Kilise hukuku ve cemaat içi dinamikler (XVIII-XIX. yy.) (kilise Slavcası ve Bulgarca kaynaklar ışığında)Çiftçi, Cafer; İmamoğlu, Nergis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-6274-7802
2023-03-22Kant’ta ideaların konumlandırılması ve yol açtığı bazı sonuçlarÇüçen, A. Kadir; Azizoğlu, Nuray; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe Bilim Dalı.
2023-03-24Restoran performansının öncülleri olan inovasyon, girişimci öz yeterlilik, beşeri sermaye ve restoran performansı ilişkilerinin araştırılması: Türkiye örneği-bir model önerisiTaşkın, Çağatan; Kurt, Ramis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.; 0000-0001-6562-4963
2023-03-24Hatîb eş-Şirbînî’nin es-Sirâcü’l-Münîr adlı tefsirinde Kur’ân’ı yorumlama yöntemiKiraz, Celil; Zengin, Mükrime Dilekçi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0001-6112-3432
2023-03-22Hafsîler Devleti (XIII.-XVI. asırlar) siyasî ve sosyo-kültürel hayatApak, Adem; Arı, Esra Keskin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslâm Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-6778-444X
1988Kurumsal vergileme ve Türkiye'deki sermaye şirketleri uygulamasıPalamut, Mehmet Emin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
1988Balıkesir'de şehirleşme ve ekonomik faaliyetlerÖzgüç, Nazmiye; Ayyıldız, Hasan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Anabilim Dalı.
1991Bursa mahkeme sicillerine göre XIV - XVI. yüzyıllarda Bursa medreseleriÇetin, Osman; Hızlı, Mefail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı.
1983İslâm tarihinde ilk siyasi ve dini fırkaların zuhuruAlgül, Hüseyin; Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü.
1998Sosyal devlet, istihdam ve gelir vergisi (Türkiye örneği)Edizdoğan, Nihat; Leba, Reyhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali İktisat Bilim Dalı.
1980Hitabet-i nebeviyyeAydın, Hüseyin; Kazancı, Ahmet Lütfi; Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü.
1983Mustafa Lutfi el-Menfeluti'nin hayatı, eserleri ve XIX-XX. asır arap edebiyatındaki yeriAydın, Hüseyin; Aşçıoğlu, Osman; Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1004