Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Gözat
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 823 arası 1
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2022-03-11Ceza infaz kurumlarında din eğitimi: Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevleri üzerine bir araştırmaSağlam, İsmail; Tekin, Cevdet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-2802-1829
2022-04-01Kaddafi sonrası Libya’da çatışma ve barışı inşa süreciYılmaz, Muzaffer Ercan; Kalfa, Zeynep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararasi İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararasi İlişkiler Bilim Dalı.; 0000-0003-1199-8702
2022-03-11Sezai Karakoç’un siyasi düşüncesiKüçükalp, Derda; Durmaz, İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.; 0000-0003-0403-8017
2022-04-15Liberal siyasal ontolojinin ve epistemolojinin temelleriKüçükalp, Derda; Karatoprak, Halil İbrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.; 0000-0002-4923-6722
2021-11-30Rejim güvenliği bağlamında Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetleri ve bölgesel yansımalarıPirinççi, Ferhat; Çokgüçlü, Yasemin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.; 0000-0002-3695-088X
2021-11-23Yeni merkantilist politikaların oluşumu, gelişimi ve etkilerinin analiziErtürk, Emin; Ülker, Barış; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.; 0000-0002-6860-8210
2022-02-22Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye etkisi: Afganistan örneğiHekim, Derya; Farooqi, Amir Mohammad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.; 0000-0003-0606-1405
2022-01-18Faizsiz bankacılıkta performans ölçümü: Türk katılım bankalarının performansları üzerine ampirik bir incelemeErtürk, Emin; Bektaş, Selahattin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0001-6285-8318
2022-02-03Yeni kurumsal iktisat perspektifinde değişen iktisadi gelişme gündemi: Teori, politika ve uygulamaErtürk, Emin; Temel, Nurten Derici; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.; 0000-0001-8452-1230
2022-01-03Üretim, pazar ve fiyatlama bakımından Türkiye'nin mobil telefon ticaretiErtürk, Emin; Özyalçın, Ömer Faruk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0001-8542-3165
2022-02-25Netîcetü’s-Sülûk fî-Nasîhati’l-Mülûk (metin incelemesi-tenkitli metin)Eğri, Sadettin; Öztürk, Zehra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0002-4686-3958
2021-12-28II. Dünya Savaşı yıllarında Bursa: Siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşam (1939-1945)Yeşilbursa, Behçet Kemal; Işık, Gökçe Süzgün; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-4679-2862
2022-03-04Tüketicilerin yöresel ürünlere yönelik tutumları: Öncül ve ardıllar bağlamında temel kavramsallaştırmaAltıntaş, Murat Hakan; Akhan, Can Efecan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.; 0000-0003-1731-0075
2022-03-06Muhasebe tahminlerinin denetimi ve bir uygulamaGençoğlu, Ümit Gücenme; Aytaç, Alp; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.; 0000-0003-4949-4884
2021-12-31Şâfiîlerde mezhep içi tercih ve usûlüAcar, Halil İbrahim; Güler, Hasan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0003-0226-2656
-Türkiye’de optimal vergileme arayışı: Bir model ve uygulamasıGiray, Filiz; Çimen, Gamze; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.; 0000-0002-5730-9274
2021-11-09Mısır’da Araplaşan Hıristiyanlar: KıptîlerGüç, Ahmet; Sert, Ekrem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0001-7772-1189
2022-02-16Son devir müfessirlerinden Endonezyalı Abulmâlik Kerim Emrullah’ın tefsir görüşleriKaya, Remzi; Zulkarnaini, Zulfikri; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0003-0630-5641
2021-11-26Türkiye’de mahalli düzeyde borçlanmayı açıklayıcı faktörler: Büyükşehir belediyeleri üzerine bir panel veri analiziÇetinkaya, Özhan; Serbes, Halil; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.; 0000-0002-6145-2102
2021-11-05Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kamu altyapı yatırımı olarak karayolu harcamalarının analiziGiray, Filiz; Akar, Hakan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.; 0000-0002-9226-9458
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 823 arası 1