Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1023
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-06-09Klasik Arap mizahında çirkinlik ve fiziksel kusurlarŞahin, Şener; Dinçer, Şükrü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.; 0000-0002-7040-4479
2023-06-20Mehmet Akif Ersoy’un ahlâk anlayışıAy, Mehmet Emin; Truçi, Betim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-9656-9036
2023-06-12Okul öncesi çocuklarda yanlış inanç testinde yanlış yanıtın nesne gerçekliğinden ayrıştırılmasıAlıcı, Tevfik; Süngü, Melis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Deneysel Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0001-5682-6846
2023-03-30Çokkültürlü bir toplum olarak Kuzey Makedonya’da din eğitimiKılavuz, Akif; Murati, Ümmi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.; 0009-0004-0172-2934
2023-06-13Siyerde İsnâd (İbn Sa‘d’ın rivayet ağları)Hızlı, Mefail; Demircan, Adnan; Saraçoğlu, Tuba Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslâm Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-3805-4034
2023-06-20Anadolu’da Apollon kehanet merkezleri ve objeleriŞahin, Derya; Hardal, Efdal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı/Arkeoloji Bilim Dalı.; 0000-0002-5920-6172
2023-06-22Fenike kolonizasyonunun Akdeniz dünyasındaki kültürel ve ekonomik etkileriDoğancı, Kamil; Özcan, Ali; Günel, İlknur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-8815-4818
2023-06-20Antropontoloji açısından günümüzde şiddet olgusu karşısında değerler eğitiminin önemiEren, Işık; Mumcu, Müge Kuş; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Bilim Dalı.; 0000-0002-9493-5020
2023-06-12Kurumlar vergisi ve ücret arasındaki ilişki: Ampirik bir değerlendirmeAkay, Hülya Kanalıcı; Karaarslan, Emrah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.; 0000-0002-1140-0291
2023-06-20Kişisel satış sürecinde mizah kullanımının uyumcu satış ve satış performansı ilişkisindeki aracılık rolü: Emlak sektöründe bir uygulamaAltıntaş, Murat Hakan; Koçak, Yavuz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.; 0000-0003-1323-1046
2023-07-10Türkiye’deki iller ve sektörler için Ar-Ge göstergelerinin veri zarflama analizi ile incelenmesiGürsakal, Sevda; Çelik, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.; 0000-0003-1176-595X
2023-05-04Tüketicilerin planlı ürün eskitme algılarının satın alma karar ve tutumları üzerindeki etkileri: Akıllı telefonlar üzerine bir araştırmaÖzdemir, Erkan; Bilici, Fatih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.; 0000-0003-4803-0463
2023-07-20Postkolonyal söylemin imkanları ve sınırlarıGökırmak, Mert; Elmas, Recep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.; 0000-0001-5490-3238
2023-06-21Kırgızcanın çok zamanlı ses bilgisiŞahin, Hatice; Yılmaz, Emine; Alkan, Zhamila Arzybaeva; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Yeni Türk Dili Bilim Dalı.; 0000-0002-1956-2076
2023-04-26Kadınların kolektif eylem yöneliminin öncülleri: Grup etkileşiminin etkileriTosun, Leman Pınar; Yağmurcu, Yağmur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0002-3471-6838
2023-06-09Sosyal medyanın finansal piyasalara etkisi ve hisse senedi fiyat öngörülerinde kullanılması: Borsa İstanbul örneğiAnbar, Adem; Akdoğan, Yunus Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı.; 0000-0002-1761-2869
2023-06-19Osmanlı Devleti’nde süryani varlığı: Bitlis ve Diyarbekir örneği (1870-1920)Hızlı, Mefail; Uğurlu, Muhammed; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-4614-5657
2023-05-12Ömer B. Abdülazîz'in devlet yönetimiApak, Adem; Koç, Kasım; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslâm Tarihi Bilim Dalı.; 0000-0002-7573-8048
2023-07-05Yargıç davranışı ve Türk Anayasa Mahkemesi norm denetimi kararlarında ayrışık oylar: Ampirik bir analizGülener, Serdar; Erdem, Abdullah Yasin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Hukuk Bilimleri Bilim Dalı.; 0000-0003-3895-7150
2023-04-28İklim değişikliğinin sosyoekonomik etkilerinin modellenmesini geliştirmek için bir çerçeveArlı, Nuran Bayram; Aksoy, Fadime; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.; 0000-0003-0211-8304
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1023