Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2792
Title: Bursa ili zeytin bahçelerinde euphyllura phillyreae Foerster (Homoptera: Aphalaridae)’nin popülasyon dalgalanması
Other Titles: The population fluctuation of euphyllura phillyreae Foerster (Homoptera: Aphalaridae) in olive orchards of Bursa, Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Kovancı, Bahattin
Kumral, Nabi Alper
Akbudak, Bülent
Keywords: Popülasyon dalgalanması
Zeytin
Bursa
Population fluctuations
Olive
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kovancı, B. vd. (2005). "Bursa ili zeytin bahçelerinde euphyllura phillyreae foerster (Homoptera: Aphalaridae)’nin popülasyon dalgalanması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-12.
Abstract: Bu çalışma, Bursa ilinde zeytinlerde zarar yapan Euphyllura phillyreae Foerster’nin yayılışını belirlemek ve popülasyon dalgalanmasını incelemek amacıyla 2000-2002 yıllarında yapılmıştır. E. phillyreae’nın Nilüfer ilçesinde Çatalağı, Gölyazı ve Görükle hariç Bursa’nın diğer tüm bahçelerinde az veya çok bulunduğu belirlenmiştir. Populasyon dalgalanmalarının izlendiği Kumyaka ve Gündoğdu’daki bahçelerde E. phillyreae’nın kışlayan erginlerinin bıraktığı ilk yumurtalar 2000 yılında nisan ayı sonu, 2001 ve 2002 yıllarında ise nisan ayı başında saptanmıştır. Yumurta ve nimf popülasyonu yer ve yıllara göre nisan ve mayıs aylarında birer tepe noktası meydana getirmiştir. Yeni dölün erginleri mayıs ayı sonu ile haziran ayı ortaları arasında görülmeye başlamışlardır. Bu erginler, yaz, sonbahar ve kış aylarını zeytin bahçelerinde geçirdikten sonra ertesi yıl ilkbaharda yumurta bırakmışlardır. Böylece E. phillyreae Bursa ilinde yılda bir döl vermiştir.
This study was conducted to determine the distribution and the population fluctuation of Euphyllura phillyreae Foerster, which cause damages on olive trees, during 2000 and 2002 in Bursa. E. phillyreae occurred in either low or high population densities in the olive growing towns except Çatalağı, Gölyazı and Görükle in Nilüfer district in Bursa. Eggs were laid by the overwintered adults of E. phillyreae at olive orchards in Kumyaka and Gündoğdu in late April in 2000 and in early April in 2001 and 2002. The populations of egg and nymph reached to a peak in April and May, respectively changing according to location and years. The adults of new generation were begun to appear from late May to mid June. After these adults had spent summer, autumn and winter in olive groves, they laid in spring. In this way, E. phillyreae had one complete generation per year at olive orchards in Bursa.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154027
http://hdl.handle.net/11452/2792
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_1.pdf267.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons