Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/27777
Title: Effect of urea and oregano oil supplementation on growth performance and carcass characteristics of lamb fed diets containing different amounts of energy and protein
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü.
Canbolat, Önder
Karabulut, Ali
7004338636
7005308670
Keywords: Lamb nutrition
Urea
Oregano oil
Growth performance
Carcass characteristics
Rumen microbial fermentation
Growing lambs
In-vitro
Sheep
Nitrogen
Meat
Metabolism
Veterinary sciences
Origanum
Ovis aries
Kuzu besisi
Üre
Kekik yağı
Besi performansı
Karkas özellikleri
Issue Date: 2010
Publisher: TÜBİTAK
Citation: Canbolat, Ö. ve Karabulut, A. (2010). "Effect of urea and oregano oil supplementation on growth performance and carcass characteristics of lamb fed diets containing different amounts of energy and protein". Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 34(2), 119-128.
Abstract: The experiment was carried out using a 4 x 4 factorial design. There were 16 experimental groups. Each group consisted of 3 lambs. The experiment lasted 56 days. During the experiment, the oregano oil (0 and 5 g/kg DM) and urea (0, 6, 12, and 18 g/head per day) were given to lambs consuming low energy/low protein diets (2350 Kcal/kg DM/10.80% CP/DM, respectively) and normal energy/normal protein (2600 Kcal/kg DM, 14.97% CP/DM, respectively) diets. Daily body weight gain of lambs consuming normal energy/normal protein diets and supplemented with 6, 12 and 18 g/head per day urea were significantly (P < 0.01) higher compared to those consumed low energy/low protein diets and supplemented with oregano oil. The voluntary feed intake of lambs consuming the normal energy/normal protein diets supplemented with urea (6, 12 and 18 g/head per day) was lower compared to lambs consuming low energy/low protein diets supplemented with oregano oil and urea. On the other hand, the feed efficiency of lambs consuming the normal energy/normal protein diets supplemented with urea (6, 12 and 18 g/head per day) was significantly (P < 0.01) higher compared to lambs consuming the low energy/low protein diets supplemented with oregano oil and urea. The supplementation of urea to lambs consuming the low energy/low protein diets and the normal energy/normal protein diets increased the weight of cold carcass. The supplementation of urea had no significant (P > 0.01) effect on the other carcass characteristics.
Araştırma 4 × 4 faktöriyel deneme desenine göre düzenlemiştir. Her grupta 3 baş kuzu bulunan ve 16 grup ile yürütülen araştırma 56 gün sürmüştür. Araştırma süresince kuzulara düşük enerji/düşük protein (DE (2350 kcal/kg KM)/DP (% 10,80 HP/KM)) ve normal enerji/normal protein (NE (2600 kcal/kg KM)/NP (% 14,97 HP/KM)) içeren rasyonlarla birlikte kekik yağı (KY (0 ve 5 g/kg KM)) ve üre (günde 0, 6, 12 ve 18 g/baş) verilmiştir. Araştırma sonucunda NE/NP ve günde 6, 12, 18 g/baş düzeyinde verilen üre kuzuların toplam ve günlük ortalama canlı ağırlık kazancını DE/DP, KY ve üre verilen tüm kuzulara göre artırmıştır (P < 0,01). Bunun yanı sıra NE/NP ile birlikte günde 6, 12, ve 18 g/baş düzeyinde verilen üre, DE/DP ile birlikte verilen KY ve üreye göre kuzuların günlük ortalama yem tüketimlerini düşürürken (P < 0,01), yemden yararlanma düzeylerini artırmıştır (P < 0,01). Aynı şekilde DE/DP ve NE/NP’li rasyonlarla birlikte günde 6, 12, 18 g/baş düzeyinde verilen üre dozlarının soğuk karkas ağırlığını artırdığı saptanmış (P < 0,01), diğer karkas özelliklerine ise etkisi olmamıştır. Araştırmada rasyonlara katılan KY’nın diğer gruplara göre kuzuların besi performansı ve karkas özellikleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (P > 0,01).
URI: https://doi.org/10.3906/vet-0708-20
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/132283
http://hdl.handle.net/11452/27777
ISSN: 1300-0128
Appears in Collections:Scopus
TrDizin
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Canbolat_Karabulut_2010.pdf218.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons