Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2749
Title: Tasavvuf tarihi araştırmalarına kaynaklık açısından Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye
Other Titles: Tomar-ı Turuk-ı Aliyye as a source in the research of history of Sufism
Authors: Tek, Abdürrezzak
Tezer, Lütfiye
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Khalwatiyya
Qadiriyya
Malamatiyya
Sadık Vicdani
Sufi
Melamiyye
Halvetiyye
Kâdiriyye
Sâdık Vicdânî
Issue Date: 20-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezer, L. (2019). Tasavvuf tarihi araştırmalarına kaynaklık açısından Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sâdık Vicdânî hem Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına şahitlik etmiş önemli bir yazar ve mutasavvıftır. Mektupçuluk, tahrirat müdürlüğü, başkâtiplik yaparak resmi makamlarda görev almıştır. 22 Ekim 1939’da İstanbul’da vefat etmiş, Merkezefendi Kabristanı’na defnedilmiştir. Vicdânî, ıstılahları içeren Kamus-ı Turuk-ı Aliyye ve silsileleri ihtiva eden Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye adını verdiği iki kısımdan oluşan bir külliyat planlamış ancak bilinmeyen bazı sebeplerden dolayı dört kitaptan oluşan (Melâmiyye, Kâdiriyye, Halvetiyye, Sûfî ve Tasavvuf) Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye isimli eserini yayımlamıştır. Bu çalışmada Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye diğer kaynaklarla mukayese edilmiş, Vicdânî’nin bahsettiği tasavvûfî kavramların ve tarikat silsilelerinin sıhhati değerlendirilmiştir.
Sadık Vicdani was a remarkable author and Sufi who witnessed both the first years of the Republic of Turkey and the last periods of the Ottoman Empire. He was assigned as a supervisor in the communication room, editor and office of a head clerk in official authorities. He died in İstanbul on October 22, 1939, and was entombed to Merkezefendi Cemetery. Vicdani planned complete works that constituted of two parts called as Kamus-ı Turuk-ı Aliyye including technical terms and Tomar-ı Turuk-ı 'Aliyye including sequences; however, he only published Tomar-ı Turuk-ı ‘Aliyye (consisted of four books; Malamatiyya, Qadiriyya, Khalwatiyya, Sûfî and Tasawwuf). Tomâr-ı Turuk-ı ‘Aliyye was compared with other sources in this study. Moreover, the reliability of sequences of sects and the Sufistic terms of Vicdânî were evaluated in this paper.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2749
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lütfiye_tezer_tez.pdf.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons