Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/27001
Title: İntihar ve intihar girişimleri
Other Titles: Suicide and attempted suicide
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Taneli, Suna
Keywords: İntihar
İntihar girişimleri
Psikiyatri
Suicide
Attempted suicide
Kurszchluss reaktion
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Taneli, S. (1981). "İntihar ve intihar girişimleri". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3), Supplementum 16, 1-25.
Abstract: Bu çalışmaya, 9.11.1980 - 8.11.1981 tarihleri arasındaki bir yıllık periodda, Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Polikliniğine, intihar girişimi nedeni ile başvuran 8(% 70.24) kadın ve 36 (% 29. 75) erkek olmak üzere toplam 121 hastanın tümü alınmıştır. 111 hasta ile psikiyatrik görüşme yapılmıştır. İki erkek hasta ile, 6 kadın hasta psikiyatrik ilk görüşmeyi reddetmiş, iki hasta da komadan çıkamayarak ölmüştür. Hastaların en genci 11, en yaşlısı ise 81 yaşında olup ortalama yaş 23.65 ± 8. 57'dir. Yaş dağılımına göre yoğunlaşma 15-24 ve 25-34 yaş arasındadır. Öğrenim durumları araştırıldığında ilkokul mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Mesleki durumlarına göre olguların büyük çoğunluğunu (% 50.8) ev kadınları oluşturmaktadır. Sonra sırası ile öğrenciler (% 12. 90) ve işçiler (% 1 0.48) gelmektedir. % 25.9 'u da diğer meslek gruplarındandır. Medeni durum dikkate alındığında belirgin fark şu iki grupta görülmektedir: 18 yaşından küçük olan bekarlarda 5 erkeğe karşın 17 kız, 18 yaşın üstündeki evlilerde ise 13 erkeğe karşın 39 kadın düşmektedir. Girişim saatleri bilinen 109 kişiden, kadınların gerek sabah gerekse akşam saatlerinde, erkeklerin ise daha çok akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundukları dikkati çekmektedir. Gerek kadınlarda, gerekse erkeklerde pazar ve pazartesi günleri intihar girişiminin en sık olduğu günler olarak dikkati kati çekmektedir. Kadınlarda Şubat ve Temmuz erkeklerde ise Aralık ve Nisan ayları intihar girişiminin en sık olduğu aylar. Girişim şekli incelendiğinde olguların büyük çoğunluğunun (% 90.90) ilaç kullanarak intihara kalkıştıkları görülmektedir. Birinci derecede analjezik-antipiretikler en sık kullanılan optalidon; ikinci derecede psikofarmakalar en sık kullanılanları trankilizanlar olarak dikkati çekmektedir. Acil Polikliğine başvurulduğunda olguların 67 'sinin(% 55.37) şuurunun açık, 29'unun (% 23.9) konfü 3'ünün (% 2.4) somnolan ve 22'sinin (% 18.1) komada olduğu saptanmıştır. Olguların 28 'inin (% 23.14) birden fazla girişimi olduğu görülmüştür. "Bardağı taşıran damla" olarak intihar girişimine neden olan olayların birinci derecede ana-baba kardeşler ile eş ve sevgili ile olan sorunlar olduğu saptanmıştır. 43 olgunun ( % 34.95) belirli bir psikiyatrik tanı grubuna sokulamayıp "kısa devre reaksiyonu = Kurszchluss Reaktion" olarak tanımlandığı dikkati çekmektedir.
All of the patients who have been admitted to the Emergency sercive of Bursa University Medical Faculty Hospital with the suicidal attempts from November 9, 1981 to November 8, 1982 were included in this study. There were 121 patients who were admitted to the Emergency Service within this period of time. Eighty-five (70%) of them were female and 36 (30%) of them were male. Psychiatric interviews were done in all except 2 male and 6 female patients because they rejected the interview. Two patients died in coma. The youngest patient was 11 and the oldest one was 81 years old and the mean age was 23.6 ± 8.5 years. Suicide and attempted suicide were most frequent between the ages of 15 and 34. Educational status were at primary scholl level in most patients. Fifty point eight per cent of the patients were house wives, ( 12.9 %) were students, (10.4 %) were workers and 25.9 % were in other professions. Marital status of tha patients were studied: There were 22 unmarried patients below 18 year of age, 17 of them were girls and 5 of them were boys. There were 52 married patients above 18 years of age, 39 of them were female and 13 of them were male. Rest of the patients were widows or seperated. In 109 patients the time of suicidal attempt were recorded. Women generally made their attempt both in the morning and in the evening hours, men generally did it in the evening hours. In both sexes suicidal attempts were most frequently done in sundays and mondays. Among women February and July and among men December and April were the months in which the attemptes were done more frequently. When the kind of attempts were studied it was seen that the majority of cases had their attempts by taking drugs, primarily analgesics antipyretic and tarnquilizers. On admission to the Emergency Service, 67 (55.3 %) of the patients were concious, 29 (23.9 %) of the patients were in confusions and 3 (2.4 %) of the patients were in somnolence and 22 ( 18.1 %) patients were in come. It was seen that 28 (23.1 %) of the cases had more than one attempts. The problems that caused the patient to attempt to suicide were most frguently with mother, father, brother or sister and with husband or wife and with lover. Fourty-three (34.9 %) cases could not be included in any psychiatric diagnostic group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/27001
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_S_2.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons