Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26965
Title: Genel anestezi sırasında orta kulak basıncındaki değişiklik
Other Titles: Variation of the intratympanic pressure during general anesthesia
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Kutlay, Oya
Tezel, İlker
Şahin, Şükran
Keywords: Genel anestezi
General anesthesia
Orta kulak
Basınç
Intratympanic pressure
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Kutlay, O. vd. (1981). "Genel anestezi sırasında orta kulak basıncındaki değişiklik". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3), 262-269.
Abstract: Genel anestezi sırasında verilen N2 O'in vücudun içerisinde hava bulunan boşluklarında hızla gelişen belirgin bir genişlemeye neden olduğu bilinmektedir. Bu yazıda farklı yoğunluklarda verilen N2 O'in orta kulak basıncına etkisi araştırılmış ve tartışılmıştır.
lt is known that inhalation of nitrous oxide during general anesthesia causes rapid and marked expantion in air containing cavities of the body. In this article the effect of different concentration of N 2 O inhalation on intratympanic pressure is invastigated and discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26965
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_7.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons