Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26933
Title: Poland sendromu
Other Titles: Poland's syndrome
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Özcan, Mesut
Kaçar, Murat
Ildırım, İbrahim
Keywords: Poland sendromu
Poland's syndrome
Pektoralis major kası
Pectoralis major muscle
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Özcan, M. vd. (1981). "Poland sendromu". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 175-181.
Abstract: Pektoralis major kasının sternal bölümünün tek taraflı hipoplazisi, aynı tarafta sindaktili, brakidaktili, mikrodaktili ve ektrodaktili ile karakterli tipik bir Poland Sendromu olgusu, ülkemizde oldukça nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur. Olgu nedeni ile kaynaklar gözden geçirilmiştir.
A case of Poland's Syndrome characlerized with unilateral hypoplasis of pectoralis major muscle, syndactily, brachydactily, microdactily, and ectrodactilism has been presented because of its rarily in our country. The literature data concerning with the subject has also been reviewed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26933
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_10.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons