Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26930
Title: Kulak amputasyonlarında kıkırdak iskeletin replantasyonu
Other Titles: Replantation of the cartilage framework in auricular amputation
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Özcan, Mesut
Güler, Nezih
Karaca, Fikret
Keywords: Kulak amputasyonları
Kıkırdak iskeleti
Auricular amputation
Cartilage framework
Replantation
Replantasyon
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Özcan, M. vd. (1981). "Kulak amputasyonlarında kıkırdak iskeletin replantasyonu". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 159-166.
Abstract: Travmatik kulak amputasyonu olan bir olgu sunulmuştur. 4 ay ara ile uygulanan iki girişimle, önce kulak kıkırdağı retroauriküler bölgeye gömülmüş, daha sonra ampute kulağın rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmiştir. Kozmetik sonuç kaynak verileri ile tartışılmıştır
A case of traumatic auricle amputation has been presented. The cartilage framework of the amputated part was denuded and burried under the retroauricular skin in the first stage and recorutruction of the auricle was completed undermining the burried cartilage four months later. The cosmetic result was discussed in association with literature data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26930
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_8.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons