Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26925
Title: Omurilik yaranmalı hastalarda sampatetik aktivite
Other Titles: Basal sympathetic activity in spinal cord transected patients
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı.
Özcan, Orhan
Ulus, İsmail Hakkı
Yurtkuran, Merih
Keywords: Omurilik yaranmalı hastalar
Sampatetik aktivite
Spinal cord patients
Basal sympathetic activity
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Özcan, O. vd. (1981). "Omurilik yaranmalı hastalarda sampatetik aktivite". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 149-154.
Abstract: Bu çalışmada omurilik yaralanması olan 15'i erkek 3'ü kadın 18 hastada idrarla atılan günlük kalekolamin miktarları ölçülmüştür. Ortalama günlük atılan total kalekolamin 24.9± 3.ug/lt (ortalama ±standart hata) olarak bulunmuştur. Hastalar arasında idrar kalekolaminleri yönünden 7-8 kata kadar varan farklar gözlenmiştir. Aynı hastalarda birer hafta ara ile yapılan ölçümlerde ise idrar kefekolamin miktarları ileri derecede birbirine yakın ve ilişkili (r = 0.90, p < 0.001) bulunmuştur. Atılan katekolamin miktarı ile kan basıncı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuçlar, merkez sinir sistemi ile fonksiyonel bağlantısı çeşitli düzeylerde kesilen sempatetik sistemin belli bir bazal günlük aktiviteyi sürdürebildiği izlenimini vermektedir.
Daily urinary exeretion of total catecholamines were measured in 18 subjects with physiologically complete spinal cord transections at the various level of the sympathetic out flow. Mean total exeretion of catecholamines in urine was found. 24.9 ± 3.2 ug/lt (mean ± SEM), within normal ranges (20-40 ug/lt). The amounts of catecholamine were greatly varied patient to patient. There was, however, very high correlation (r = 0.90, p < 0.001) between the amount of catecholamines were found in urine in two successive measurements in same individual subject in period of one week. The results can suggest that the spinal cord transected patients seem able to maintain certain level of basal sympathetic activity in chronic phase of the spinal injury.
Description: Bu çalışma, 20-22 Haziran 1981 tarihlerinde Ankara[Türkiye]’ da düzenlenen VIII. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26925
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_6.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons