Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26924
Title: Anne sütüyle beslenmenin invitro lökosit fonksiyonlarına etkisi
Other Titles: Human milk and invitro leukocyte functions
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Özcenk, Nevin
Ildırım, İbrahim
Keywords: Anne sütüyle beslenme
İnvitro lökosit fonksiyonları
Human milk
Invitro leukocyte functions
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Özcenk, N. ve Ildırım, İ. (1981). "Anne sütüyle beslenmenin invitro lökosit fonksiyonlarına etkisi". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 139-148.
Abstract: Süt çocuklarında anne sütüyle beslenmenin, invitro lökosit fonksiyanlarına etkisi ncelendi. Anne sütü alan ve almayan çocukların, serum opsonik aktivitesi, lökositlerin fagositoz indeksi, bakterisidal aktivitesi ve NBT boyasını indirgeme yeteneği araştırıldı. Anne sütü alan bebeklerde Staphylococcus aureus'a karşı opsonik aktivite yüksek bulundu. Lökositlerin fagositik ve bakterisidal aktivitesi ise, gerek anne sütüyle gerekse yapay beslenenlerde değişiklik göstermedi. Buna karşılık NBT-testi yapay sütle beslenen çocuklarda iki kat artmış olarak bulundu. Sonuç olarak; lökositlerin antibakteriyel fonksiyolarının anne sütü almayan çocuklarda azalmış olması: bu çocukların enfeksiyonlara duyarlılığının artmasına neden olabileceğini düşündürmüştür.
In infants the effect of feeding of colostrum and milk on their invitro leukocyte functions were determined. Serum opsonic activity, phagocytic and bactericidal activities of leukocytes of breast- fed and formula- fed infants were examined. NBT- dye reduction ability of leukocytes were also investigated in two groups. The opsonic activity againts Staphylococcus aureus had increased in breast - fed infants. There was no difference between two groups in phagocytic and killing activities of leukocytes. Bul NBT-test increased two fold positivity in formula - fed infants. This study indicates that leukocytic antibacteriel function decreased in formula - fed infants and this may be an addilional mechanism of infant's increased susceptibility to infection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26924
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_5.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons