Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26921
Title: Yenidoğanda ilk beslenme zamanı ile kan lokosit tablosu arasındaki ilişki
Other Titles: Correlation between the blood leucocyte picture and the time of first feeding in the newborn
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Günay, Ünsal
Özeke, Turgut
Turgut, Mehmet
Keywords: Yenidoğanda ilk beslenme
Kan lokosit tablosu
First feeding in the newborn
Blood leucocyte picture
Issue Date: 1981
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. vd. (1981). "Yenidoğanda ilk beslenme zamanı ile kan lokosit tablosu arasındaki ilişki". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 127-131.
Abstract: Sağlıklı yenidoğanın ilk beslenmeye başlama zamanı konusundaki görüşler çeşitlidir. İsveç ve Macaristan gibi gelişmiş ülkelerde bile anne sütü beslenmesinin hayatın 12. saatinden sonra verilmeye başlanması oldukça yaygındır (tüm doğumların % 27 ve % 59 'u). Ancak geç beslenmeye başlamanın birçok olumsuz etkileri olabilir. Bunlar arasında sıvı, elektrolit, glukoz ve bilirubin metabolizmaları üzerine olan etkiler yılabilir. Bu çalışmada ilk beslenmeye başlama zamanı ile kan lokosit tablosu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sistematik örnekleme metoduyla 3 gruba ayrılan yenidoğanlardan Grup l'e ilk beslenmeleri hayatın 4'üncü saatinde, Grup II'ye 8'inci ve Grup III'e de 12. ci saatinde verilmiştir. Her 3 grupta da lokosit sayısı ve formülü, mutlak granülasit ve mutlak lenfasit sayıları, 5 ve 10'uncu günlerde tayin edilmiştir. Birinci grup bebeklerde I'inci gün lokosit sayısı ve mutlak granülasit sayısında anlamlı derecede yükseklik saptanmıştır. Bunun hayatın ilk günü kazanılacak infeksiyonlardan korunmada olumlu etkisi olabileceği düşünülmüştür.
There are various opinions about the time of first feeding of an healthy newborn. Percentages of the first breast feeding to be given after 12 hours of life are quite high even in development mations such as Sweden and Hungary. Too Iate feding may cause disturbances in fluid, electrolyte and bilirubin and glucose metabolisme. In this study correlation between the blood leucocyte picture and the time of first feeding is being investigated. Newborns who are included in this study divided into 3 gruops. First group was started to be fed at 4 hours, second, group at 8 hours and third group at 12 hours of life. White blood cell and differential counts and absolute granulocyte and absolute lymphocyte counts were done at 1, 3 and 5 th days of life. White bood cell count and absolute granulocyte counts were significantly higher in the first group of newborns. Higher leucocyte and absolute granulocyte counts may prevent the newbom from the acquired infections in the first day of life. Therefore it can be recomended that in healthy newborns first feeding should be given as early as possible.
Description: Bu çalışma, 22-26 Haziran 1981 tarihlerinde İstanbul[Türkiye]'da düzenlenen XX. Türk Pediyatri Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26921
Appears in Collections:1981 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_3.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons