Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/26918
Başlık: İnce barsak tıkanmalarında hemokonsantrasyon ve elektrolit bozukluğunun prognoz üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of hemoconsantration and ion-deficiency on the prognosis of small intestinal ileus
Yazarlar: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Taşdelen, İsmet
Kutlay, Burçin
Devranoğlu, Muammer
Karaca, Fikret
Anahtar kelimeler: İnce barsak tıkanması
Hemokonsantrasyon
Elektrolit bozukluk
Prognoz
Small intestinal ileus
Prognosis
Hemoconsantration
Ion-deficiency
Yayın Tarihi: 1981
Yayıncı: Bursa Üniversitesi
Atıf: Taşdelen, İ. vd. (1981). "İnce barsak tıkanmalarında hemokonsantrasyon ve elektrolit bozukluğunun prognoz üzerine etkisi". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2), 111-119.
Özet: Dört gruptan oluşan toplam 58 sıçan üzerinde deneysel olarak yapılan ince barsak tıkanması sonucu ortaya çıkan Na-K, eritrosit, lökosit, hemoglobin ve hematokrit değerleri incelenmiştir. Bu değerlerin prognoz üzerine etkileri tartışılmıştır.
Smail-intestinal ileus was performed on 58 rat in four different groups and the result of Na, K, erythrocyts, leucocyts, hemoglobin and hernatoerit determinations have been studied. The effects of these values on the prognosis are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26918
Koleksiyonlarda Görünür:1981 Cilt 8 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_2_1.pdf2.08 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons