Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26837
Title: Bursa il merkezinde ilkokul çocuklarında boy ile baş gelişmesi arasındaki ilişkilerin antropometrik ölçüler yöntemi ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of the relationship between height and head development in primary school children in Bursa city center by anthropometric measurements method
Authors: Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı.
Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Toplum Sağlığı Anabilim Dalı.
Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Temel Bilimler Anabilim Dalı.
Erem, Türkan
Gülesen, Özdemir
Kan, İsmet
Çimen, Ahmet
Mağden, Abdurrahman
Keywords: Bursa
İlkokul çocukları
Boy ve baş gelişimi
Antropometrik ölçümler
Primary school children
Anthropometric methods
Brochiocephal
Height and head development
Issue Date: 1979
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Erem, T. vd. (1979). "Bursa il merkezinde ilkokul çocuklarında boy ile baş gelişmesi arasındaki ilişkilerin antropometrik ölçüler yöntemi ile incelenmesi". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1-2-3), 17-25.
Abstract: Bursa il merkezinden seçilen dört ilkokulda okuyan 747 öğrencinin boylan ve baş uzunluk ve genişlikleri antropometrik yöntemlere göre ölçülerek baş indisleri ve boyla ilişkileri araştırıldı. Yapılan istatistik değerlendirmelerde çocukların brochiocephal baş grubu içine girdikleri saptandı.
In this study we investigated head indices and statures of 747 primary school children were chosen from four primary schools in Bursa municipital area by using anthropometric methods. Our statistical analysis revealed that the children are in brachiocaphalic head groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26837
Appears in Collections:1979 Cilt 6 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1-2-3_4.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons